Hazai és Külföldi Túdósítások, 1809. 1. félév (1-51. szám)

1809-01-04 / 1. szám

HAZAI És KÜLFÖLDI T Ú DÚSÍTÁS O K. C D ) ■ I' ' » ' - 1 ■' 1 « "" ’ ............ 1 1 .......... ....... 1 »■—. P estről Szerdán Bold. Afízony havának 4-ik napján 1809; MAGTAR ÉS ERDÉLY ORSZÁG. eménység , es aggodalom között értük-el az Új Esztendőt. Nenn óhajthatok tehát jobbat Nagy Erden.ú Olvasóimnak, mint, hogy azt r.\ugodalrr asan , es n egelegedve eltölihessék. Méltán biztathat av reménység ; mert már Dec. lodkcn új Izeretek érkeztek Angliából, és 'pgyá.n ezekre a’ Franczia , és Orosz részről felelet-is adatott; mivel egy Franczia , és egy Orosz Kurír Franczia Tisztektől hcsertetve Londonba küldetett, Egész Európa fgyeim ez ezen alkudozásra ; mi­vel egész. Európának jövendő boldog állapotja a’ Bek es égtől; függ. Most a’ Kereskedők vesztegelnek , a’ Földn ívesek fegy\ért forgatnak. Nemesek, Polg r*k , Parasztok, n ind az Országok védelmére ké­szülnek. Ügy látszik , hogy a’ Tenger a’Föld ellen, a' Föld a’T en­ger ellen fegyverkezik. Nálunk is Vármegyénként a’ Nemesi Felke­lésről buzgón folynak a’ tanátskozásoku 1 é * . > .1 • • ■ /> . SPANYOL ORSZÁGa » • ' -j d 011 y fontos állapotban, mint egy Nemzetnek sorsa nem lehet akármi hírnek hitelt adni. lllendőbb-is hallgatással elvárni az elvá­lasztó órát , n int sem az Olvasót tsalfa reménységgel tsábíiani. Ez volt gondí Ikodásunk'módja. Azért lássuk a’ 13-ik, és 14-ik hivatal- béli,Tudósítást,, 12>~ib B u l l e t i n, , Sz. Márton, jfyífidrid mellett.. Dec. 2-ikán. „. November 29-ik napján a’ T sá,szárnak 1 ő Hadi Szállása Bezequillas Faluba tetetett ál= tál. Nov. 30-ikán, megjelent a’ Eellunoi Herczeg a’ Sommosieras hegy allján. Ezen legyei; 13000 emberből álló Spanyol bereg védelmezte* lrSÓ Eéleszt enuö. )( % ♦

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék