Hazánk s a Külföld, 1865 (1. évfolyam, 1-53. szám)

i * \ * TARTALOM. i. .A. képek és ábrák jegyzéke. Arcképek. Lap Traján hídjának oszlopa .... 281] Lan Korbovo a Duna mellett .... 292 Kazinczy Gábor................................. 8 Radujevác ........................................... 296 Hajnik Pál ...........................................---1 Filordine ............................................ — Fáy András ...................................... A Tordahasadék (Erdélyben) . 312 Szalay László ...................................... — Hollókő vára ...................................... 328 ^adách Imre ...................................... — Flórenc látképe................................. 408 Rónay Jácint ...................................... 17 i Gr. Zichy Nándor ........................... 82 Régi s újabb épületekéseinlékek. Speke kapitány ................................ 116 • Turgeneff Iván ................................. 145, Pusztaszer............................................... 9 jíántus János ...................................... 162 Szalay László síremléke .... 25 Tormay Károly................................. 209 Szóchy Mária kőpadja ...................... 37 Kupeczky János ................................. 257 A pesti Dunapart 1800-ban . . . 100 Lincoln Ábrahám ................................ 321 A lánchidtér felső része (tervezet sze­Houchard kapitány 337 rint) ................................................. 101 A lánchidtér alsó része (tervezet sze­Műtárgyak. rint) ................................................. 104 A tervezett redouttér és az nj ház­Az uj évre ........................................... lö sorok ................................................. 105 Anyai fájdalom (múzeumi kép) . . 40 Skultéti síremléke Aradon .... 149 A lovag utolsó híve (múzeumi kép) . 168 A zborói templom............................ 185 /Attila lakomája 201 Reviczky Szevér síremléke . . . 233 l’ekri és Nyári Lőrinc elfogatása a tő­Női fogda N.-Enyeden . . , . . 235 rökök áital (múzeumi kép) . . . 249 Jpkai Mór születési háza Rév-Komá­Családi kép ...................................... 329 romban ........................................... 369 Palermo vidéke (múzeumi kép) . . 409 A bodméri uj templomtorony . 404 A pest-losonci vasát indóháza . . 405 Táikének. várak és városok. Életképek, népviseletek. Saskő vára Barsban ...... 24 A Gyilkos-tó (Erdélyben.) .... 56 Comorkai spanyol paraszt .... 52 Vác vára hajdan................................. 73 A navaja . • ü ...................... 53 Tiszai komp ...................................... 88 Oláhok (Erdélyből?) 1 ........................... 58 Födött utca Tuniszban ...................... 132 Pietrovszky úti öltözetében . . . 68 Mecset a tuniszi zsidó városnegyedben 133 Orosz búcsujárók ....... 69 Kapu Tuniszban................................. 136 Szibériába hurcolt lengyelek . . . 72 Kolcvár (Erdélyben) ........................... 153 Orosz paraszt-szoba ........................... — Merán és vidéke................................. 165 Magyar életkép................................. 121 Belgrád ................................................. 180 A pusztai ménes viharban .... 137 Orház a magyar határőrvidéken . 181 Bukur;sti életképek ...................... 297 A viddini kapu Belgrádon .... 184 A pesti kertészlányok ...................... 360 « Szendrö vára ...................................... 196 '"Sáma várromjai................................. 197 Utazási képek. Kolumbács várromjai ...................... 213 A juci tornyok a Dunánál .... 216 Vámbéry s a kirablott hajósok 5 Bemenet a Duna szorosába 228 Mtéza néger király (Speke utazásához) 117 Traján útja Orsóvá fölött .... 229 Speke Kamrasi királynál .... 120 A Duna szorosa Orsóvá fölött 232 Vámbéry Khivában............................ 152 O-Orsova............................................ 244 Elindulás Uj-Yorkból...................... 169 Az uj-orsovai török erőd . . . . 248 A vihar által leszerelt naszád . . . 187 Tekke helység Ó-Orsova mellett . . 261 Az emir bevonulása Szamarkandba Határőrök a szírt tetején . . . . 264 (Vámbéry utazásához) .... 200 Határőr a szirt alján ...................... 265 Szeméthordó szerecsennők 219 A Duna Traján hidjánál .... 276 Kingston városa................................. 252 A Duna esése a Vas-Kapunál . . . 280 Az aspinwalli vasút ........................... 277 Lap Panama.vidéki népviselet . . . . 341 A megfeszített emberevö .... 344 Vadászat emberevö indusokra . . 345 Bogota, Granada fővárosa . . . . 357 Természetrajzi képek. A bölény ................................ 41 Humboldt a meleg égöv alatt ... 89 Tengeri gaz az öböl árfolyamából . 204 Veres foglyok ...........................................293 Espirito-Santo, vgy szentlélekvúág 299 Az Espirito-Santo virágkelyhe . . — A törpe egér...........................................392 Vegyesek. Névaláírások Kazinczy leveléhez . 59 Antik lámpa . . 122 Astral-lámpa ...........................................124 A mérséklámpa átmetszete . . . . 125 Hieroglyphek . . . . 171, 172 és 173 Nevezetes névaláírások másolatai, I.. 288 Dr. Batizfalvy gyógytestgyakorlati terme Pesten......................................313 Ugyanehhez öt ábra . . . 315 és 316 Lincoln gyilkosának arcképe . . . 332 A pesti regatta s a dunai hajózás . . 361 A pesti lóverseny .....................................376 A városligetben tervezett fürdő . . 377 Az országos gazd. egylet kiállítása . 3 *3 \ Nevezetes névaláírások másolatai, II. 400 Illustrátiók beszéljek és költe­ményekhez. Rákóczi Erzsébethez 1, 20r 33, 49, 65, 84. A Negyedik férjhez . . . 97, 113, 129 Nabukodouozor álma (Madách Imre költeményéhez) ...........................217 Nerohoz ...................................... 305, 324. A Pünkösdi királyhoz 354, 372, 385, 401 Karrikaturák. A törvénykezési életből (négy kép) . 80 Ez is tudósok arcképcsarnoka (hat kép) 160 Politikai arcisme (kilenc kép) . . . 224 Regénycimek (négy kép) .... 304 A röföskereskedő segéd (hat kép) . 268 Képtalányok. A 32, 48, 64, 96, 112, 128 144, 192, 208, 240, 256, 272, 237, 320, 346, 352, 383, 399

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék