Hazánk s a Külföld, 1866 (2. évfolyam, 1-52. szám)

TARTALOM I. A képek és ábrák jegyzéke. Arcképek. Deák Ferenc . Zeyk Károly . Gr. Dessewffy Emil Irányi Dániel . Horváth Cyrill Tisza László . Idősb Szász Károly Klauzál Gábor Szász Károly . Hugo Viktor . Fábián Gábor Szentkirályi Mór . /Jókai Mór Lfír. Mikó Imre Lévai Henrik Kralovánszky György Várady Gábor Szemere Miklós . Torma Károly Bodola Sámuel B. Wenkheim Béla Hg. Eszterházy Pál Vukovics Sebő Urházy György Szász-Koburg-Gótha-Koháry herceg .......................... Ágost Műtárgyak. Az anya gyermekével Szilassy Béla múzeumi tájképe . József nádor ércszobra Nemzeti múzeumi kép Barabástól Húsvéti öntözés, Szilassytól . Széchenyi István szobra, Izsótól Kukorica-pattogatás Munkácsy M.-tól Vörösmarty M. szobra Székesfehér várott.............................................. Lap. 1 17 34 49 65 81 97 113 129 145 161 177 193 209 225 241 257 273 289 305 321 337 353 369 385 89 121 152 185 201 233 265 281 Tájképek, várak és városok. A francia „Ind társaság“ eröde Wi dahban, Dahomeyban A stracenai szikla-alagut Dunai vidék Linz alatt A mölki zárda Line a Dunáról tekintve München egyik tere a régi városban Egy római fürdő Kalánon, Erdélyben Norvégiái táj ................................ A reichenbachi vízesés Svájcban A vierwaldstädti tó Svájcban A szécsényi várkastély Nógrádban A régi Mexiko vagy Tenocstitlan lát képe Szent-László, Deák Ferenc nyár tózkodási helye A verespataki zúzda A kis Csetátye A nagy Csetátye . A Detonata góla . Bazalt- hegy Erdélyben tar 29 36 69 72 84 85 116 117 137 149 153 165 229 248 261 264 277 280 Lap. Lubló vára ............................................293 A Niagara vízesése ...............................297 Oláh falu a Duna partján . . . 324 A bolgár part a Duna mentében 325 Szisztov, a Duna török partján . 328 Bolgár part Rusztcsuk fölött . . 344 Rusztcsuk ............................................344 Bukurest látképe távolról . . 360 Fiume városháztere a kir. szobrával 377 Mantua, Verona, Peschiera. . 392, 393 Murány várának mostani alaprajza . 394 Régi s újabb épületek és emlékek. Gr. Mikó Imre kastélya Felsö-Uj­várott.............................................. A magyar korona tartási helyo Nagy­Szombatban ................................. A Mária-templom belseje Thorvald­sen szobormüveivel, Kopenhágában Nagy Lajos király halálozási helye N.-Szombatban .......................... Vak Béla neveltetési helye Pécsvá­radon...................................................169 A pest-városi leány-árvaház . Rákóczy tornya Vásáros-Náményban A debreceni színház ..... A jeruzsálemi Szent Sir-templom bel­seje .............................................. Gr. Széchenyi István sírboltja Nagy­Cenken ....................................... Deák Ferenc nyári laka Szent-Lász­lón ............................................. A pécsi székestemplom .... A pécsi mecset-templom .... Egy ó-liitü-templom Bukuresztben . 24 37 101 133 172 180 184 200 217 228 313 329 376 Életképek, népviseletek. A százéves koldus és unokája Az ázsiai kurd ös ml'gyár öltözetében Török borbély Spanyol koldusok Georgiáink Khinai nö Khinai kereskedő Oláh pap és oláh gyermek Oláhországi pórnö Oláhországi pór Vagyonosabb oláh földmivelö Bukuresti zsidó .... Természetrajzi képek. Majmok játéka krokodillal A kalandócok................................. A krokodilok barlangja Egyptomban Vizi lovak ....................................... A struc-madár................................. Zsiráf küzdelme oroszlánokkal Képek a pesti állatkertből: I. A fiatal medvék ketrece II. A bagolyvár és farkas verem : 5 25 88 105 197 244 245 249 356 357 380 380 8 68 120 136 232 296 345 361 III. A fácánház! .......................... IV. A szarvasakol .... V. A majomház .... Utazási képek. Az utazás módja déli Afrikában A kígyók temploma . Dahomej királyának palotája Ghézo király és Bakadu trónörökös Ghézo király amazonjai . Baliadu trónfoglalása Emberáldozat Dahomej ban Bulyovszkiné úti öltözetében, Norvé giában....................................... Cariol vagy norvég kocsi Megerősített falu Borneo szigetén A közép-ázsiai nomádok tevéje . A közép-ázsiai nomádok pihenéskor Török kávéház Viddinben Török nők egymásnál látogatóban Oláhországi kocsi .... Hogyan kell az oláh kocsiba lépni Vegyesek. Emlékkép a Kisfaludy-társaság 1866­„ diki közgyűlésére .......................... O Felségeik bevonulása Buda-Pestre, jan. 29-dikén ... . . Jelenet Cortez csatáiból az aztékek ellen ............................................. Nevezetes névaláírások másolatai Azték vásári jelenet Ó-Mexikóban . Névaláírások, (Most élő versköl- töink kiválóbbjainak névaláírásai­ból) ............................................. A Munkácson talált régi üvegpohár Lap 364 372 389 21 22 39 40 41 53 56 104 118 148 213 216 309 312 340 341 57 73 168 176 181 368 395 Illustratiók beszélyek és költe­ményekhez. A holt katonához .......................... 9 Karrikatnrák. Újévi kivánatok Jankó János és Has­isétól .......................... . . . 16 Váltózy alakjai 1848-tól 1866-ig (hat kép) Jankó J.-tól ... .80 Mese a holló meg a rókáról Jankó Jánostól............................................144 Húsvéti óhajtások (két kép) Jankó Jánostól............................................208 Trichin-félelmek (négy kép) Jankó Jánostól A mostani pénzszükségben (két kép) Jankó Jánostól. 288 352 Képtaláuyok. A 6, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 24 és 25 számokban.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék