Hazánk s a Külföld, 1870 (6. évfolyam, 1-52. szám)

\ V * 4 • *»» \A TARTALOM. I. A. képek és ábrák jegyzéke. Lap. Arcképek. Lesseps Ferdinánd..................................17 Moore Tamás ..............................................33 Liebig Justus ..............................................50 Gr. Guyon Rikárdné .................................81 Rochef >rt Henrik ......................................145 Girardin Emil.............................................161 Hegyessy József, a középtanodák nesztora...................................................180 Stroszmayer, liorvát püspök . . . 241 Bányász Márton, szibériai magyar rab .........................................................2B7 Különböző nemzetiségi! püspökök a római zsinaton. (9 arckép) 312 — 313 Pater Bekx, a jezsuiták generálisa . 324 Gerstäcker Frigyes................................356 Gr. Batthyány Lajos ...............................369 Dank Agáp ............................................385 Bulver Eduárd......................................404 Műtárgyak. „A kis bűnös.“ (Coomans festménye) 73 „Az eltört hegedű.“ .................................89 „A fogfájós.“ (Vautier festménye) . 153 Jézus és a szamarita nő. (Dóré „Bib­liájáéból) ............................................265 Sámson és Delila. (Dóré „Bibliá­jáéból) ................................................345 „A száműzött.“ (Durand szoborművé 372 Tájképek, várak és városok. A szent-mihálykövi várrom. (Strau­bert O. rajza)................................. 1 „Csetátye boli.“ (St aubert rajza) . 37 A Retyezát. (Straubert rajza) . . 40 Ujsziget Vasmegyébin .... 129 Kapolcs és vidéke Zalamegyében . 225 Az intre-galdi znhanyfürdő. (Stau­bé t rajza) ............................................244 Az erdő-bényei fürdő .... 409 Régi s újabb épületek és emlékek. Memnon szobrai Egyiptomban . -. , 41 Az appiai ős-római út . . 108 A voszprém-palotai várkastély, (rli­tyi L. rajza)......................................200 Régi magyar fegyverzetek a zay- ugróci fegyver árból .... 212 A római Pantheon .• ... 213 A sz. Péter-basilika tere .... 214 A sz. Péter-basilika homlokzata. . 216 A sz. Péter-basilika belseje . _ . . — A verebi ref um. templom. (Öreg J. rajz»)...................................................229 A sz.-imrei templom. (Straubert raj.) 260 A esotneki evang. templom. (Mys­kovszky rajza)......................................289 Csetneki István i-íremléke . . . 290 A lőcs -i kath. templom. (Miskovszky rajza)...................................................305 Tburzó János síremléke .... 308 A késmárki kath. templom. (Mys- kovszky rajza) .....................................321 Lap. A szepo-i káptalan egyik kapuba. (Myskovszky rajza) . . . .341 Az eperjesi r. katb. templom. (Mys­kovszky rajza) .............................353 A kassai székesegyház kereszt jlő­medencéje ....................................373 A kassai székesegyház. (Myskovszky rajza) ..........................................376 Életképek, népviseletek stb. Oláh pénzváltók Brassóban ... 65 A pesti tűzoltók ......................................219 A határörvidéki nők ...............................329 Horvát határőr ......................................337 Mármarosi oláh nők ...............................401 Természetrajzi képek. Hódak munkájuk közben ... 5 Óriás kaktuszok Kaliforniában . . 57 A vizi boa küzdelme bivalylyal . 69 Az ember a kőkorszakban ... 72 Az anomalu-ák ......................................101 A nymphaea levele és virága . . 164 A dodo-madár ......................................181 Az állatkert majom-ketrecében 248—249 Utazási képek. Wapperti, a három utolsó tasmáoiai nő egyike ..............................................84 Budhista templom Japánban. (Xan­tus leveléhez) ......................................104 Dr. D >y kocsmainak megtámadása . 105 Hong-Kong, (Xantus leveléhez) . . 116 Hong-kongi szédán. (Xantus leve­léhez) ...................................................117 Dr. Doy és fia kihallgattatása . . 120 Dr. Doy és fia vasbörtönben. . . 121 Khinai nő Macaoban. (Xantus leve­léhez) ...................................................133 Khinai coolie Macaoban (Xantus 1.) 136 Dr. Doy megszabadittatása . . . 137 Khinai sámpánok. (Xantus 1.) . . 149 Khinai kereskedő. (Xantus 1.) . . 150 Macao kikötöj -. (Xantus 1.) . . . 152 Zsiráf-vadászat......................................217 Vámbéri karavánjával átkél a Mur­gábon...................................................232 Vámbéri karavánja Korá ithagi előtt 233 Vegyesek. A schwehati csata előtt. (Jankó J. rajza) ............................................. 8 A sz.-bernáthegyi kóroda ... . 20 Az egyetemes római zsinat . . 24—25 A medvék gödrében ..... 52 A tok-halászat ............................\^. 56 Vasúti őrház a Pacific-vonalon . . 88 A rat sbonnei kinzókamra . . . 143 Kpiteni kezdett alagút átmetszete . 184 Egy alag és aknájának átmolszete . — T^ap. Egy slag egész profil ának kitörése 186 Az alag boltozatának építése . . — A kitörés befejezése ..........................— Alagut-éfjités megosztott profillal . — Az alag-bolthajtás kitörése ... — A bolthajtás-építés ..........................— Jazhizoné, japáni hős . . . . 196 A legújabb pompéji - i ára’ások. (Guny-rajz.)......................................201 A „va -ssüz“ első áld.zata . . . 264 A prágai vas-szűz ...............................276 Báthory Erzsébet csejtlie-vári szüze 277 Virul-.1 eb és patkányok kö t . . 280 A solferinói hősök csontjai . . . 281 A római nő-élet falai közül . . . 296 Jávái bálványok ......................................297 Mária Antoinette börtöne . . . 340 Az Anglia és Franciaország közti vasút dosveri indóháza . . 360—361 Buvármunkálatok a charlestoni ki­kötőben ...................................................377 Az uj Themse-alagút .... 405 Állomás az uj Themse-alagútban . 408 Illusztrátiók elbeszélések- vagy költeményekhez. „Ha megmozdulsz, halál fia vagy, ba­rátom.“ (Az „Allatszoliditö“ cimü beszélyhez) ....................................... 9 „A bünhödés“ cimű beszélyhez. 97., 114 „Ar a várt, hogy a hullámok nedves szemfödőjükkel betakarj ik.“ („Az ólomgyürü“ cimü beszélyhez). . 165 „A vadon rózsája.“ (Goethe költe­ményéhez) .......................................169 „Az isten akarja, hogy szánakozzunk a szegényeken.“ („Az ólongyürü“ cimü beszélyhez) , . . . . 177 „Az ifjú lázábm fehér nöi-alakot lá­tottmaga fölé hajolni.“ („Regina“ cimü beszélyhez)................................191 A halálos döfés. („Gr. Al-Arcos“ c. beszélyhez)............................................228 Lazarillo elfogalása.(„Gr. Al-Arcos“ c. beszélyhez)......................................245 „A pisztolyt a másik mellének szö­gezve elsütötte.“ („Crak az egyik pisztoly töltött“ c. beszélyhez) . 273 „Embereit egy roszul öltötöt-, férfit vállaikra emelni látott.“ („á hóit kéz“ c. beszé'yhez) .... 292 „M tyás atyj i kesét a li-rceg lábai elé h Jyerte.“ („A holt kés“ cimü beszéiyhoz).............................................309 „A régi ismerős“ c. beszélyhez . . 328 Különféle ábríík. Egy labyr’nt-kert mintája ... 48 Angol kép'rásos rendelet a tasmá­uiaiakho« .......................................85 A vasúti vonatot szállító hajók hossz-átmetsze'e. . . . 360—361

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék