Hivatalos Közlöny, 1896 (4. évfolyam, 1-24.szám)

SOl'9 í] V • TALOS KÖZLÖN KIADJA V M. KIK. VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI MMSTERIUM. 1896. XoéJ NEGYEDIK ÉVFOLYAM. I—XXIV. SZÁM. fi BUDAPEST, iLAMPEL RÓBERT (WODIANER F. ÉS FIAI) CS. ÉS KIR. UDVARI KÖNYVKERESKEDÉS KIADÁSA.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék