Hivatalos Közlöny, 1901 (9. évfolyam, 1-27.szám)

HIVATALOS KÖZLÖNY. KIADJA A M. KIK. VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI MINISTERIUM. 1901. KILENCZEDIK ÉVFOLYAM. BUDAPEST, LAMPEL RÓBERT (WODIANER F. ÉS FIAI) CS. ÉS KIR. UDV. KÖNYVKERESKEDÉSÉNEK KIADÁSA. «

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék