Hivatalos Közlöny, 1906 (14. évfolyam, 1-25.szám)

HIVATALOS KÖZLÖNY KIADJA A MAGY. KIK. VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI MINISZTÉRIUM 1906. TIZENNEGYEDIK ÉVFOLYAM I—XXY. SZÁM. FRANKLIN-TÁRSULAT MAGYAR IRODALMI-INTÉZET ÉS KÖNYVNYOMDA BUDAPEST, IV., EGYETEM-U. <.

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék