Hivatalos Közlöny, 1906 (14. évfolyam, 1-25.szám)

1906-09-01 / 18. szám

18. sz. HIVATALOS KÖZLÖNY. 3 Második jogi alapvizsgálatok: Abrudbányai Ede Láng Aladár Alexi Lajos Barta József Brüll Béla Benedek Árpád Bravcsajkó Mihály Halász Sándor Kikakker Ernő Kend Ernő Lányi Rudolf Mircea Virgil Nánásy János Schwimmer Jenő Szitás Jenő Tóth László Troplovich Imre Vadász Károly Vajda Jenő Zakariás Jenő Zakár Lajos. Államtud. államvizsgálat: Karácsonyi Géza Első jogtudományi szigorlatok: A. Abrudbányai Géza Ambrózy József Beöthy László Bauer Imre Braun Endre Cseke Vincze Dózsa Emil Demjén János Fodor Sándor Gündisch Guidó Heimler Ede Hirschberger Soma Jász Jenő Juhász Jenő Kugel János Zahorán Kovács Zsigmond Kacz Jzsák Kertész István Kölcsey Sándor Lőte Jenő Leeső László Lengyel Rezső Markovics Márton Nagy Sándor (kabai) Péterfy István Pollák Ernő Varró Endre Vancsó Milós Vajta Jenő Wiener Béla Mátyás. Második jogtudományi szigorlatok: Bálás Péter Elemér Barta Jenő Dózsa Emil Friedmann Ignác Ferenc Lajos Halasa Dusán András Stern József Halla Aurél Szegő Zoltán. Kuncz Ferenc Kelemen Árpád Kohn Zoltán Parádi László Pascu István Harmadik jogtudományi szigorlatok: Balla Béla Bálás Péter Elemér Balázs Zsigmond Barta Jenő Fürst Dezső Garami Iván Heimler Ede Kuncz Ödön Kindriss László Kell József Kugel János Lengyel Mihály Vékony Gyula. Első államtudományi szigorlatok Hári Géza Hahn Hugó Nagy Valér Jenő Somogyi Gyula Vadász Pál. Apor Sándor báró Csorba Sándor Dráskóczy Viktor Gróh József Második államtudományi szigorlatok: Barcza László Milykovics János Vadász Pál. Kombinált államtudományi szigorlatok: Nagy Mihály Kemény Imre. Kiegészítő államtudományi szigorlatok: Ausch Jenő Friedmann Géza Csiky Ödön. Első kiegészítő jogtudományi szigorlat: Dr. Barcza László. Uj rendszerű első orvosi szi­gorlatok : Eisler Arthur Wertheim Iván. Uj rendszerű második orvosi szigorlatok: Hajdú Lajos Németh Endre Szabó József. Gyakorlati gyógyszerészmesteri szigorlatok: Ernst Frigyes Oniciu Simon Gergely Jenő Pertia Vazul Grünvvald Gyula Thiess Eugénia Vogelsberger Viktor. Elméleti gyógyszerészmesteri szigorlatok: Ernst Frigyes Pertia Vazul Gergely Jenő Rédiger Ödön Glücksthal Zoltán Teutsch József Grünwald Gyula Thiess Eugénia. Vogelsberger Viktor Gyógyszerészhallgatói elővizsgálatok Aberbach Hermán Bálás Pál Breuer Imre Czikajló László Donáth Mór Deutsch Barna Fejér Barna Gergelyffy György Györffy Gábor Hack Jenő Haas Henrik Hauszer Jakab Henter Juliska Herczog Elemér Kömöcsy Kálmán Ludvigh Lipót Metz Walter Szepesy Gusztáv ifj. Tanács Gyula Tichy Béla.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék