Hivatalos Közlöny, 1906 (14. évfolyam, 1-25.szám)

1906-09-01 / 18. szám

2 HIVATALOS KÖZLÖNY 18. sz. Rakovszky Iván Rónai Béla Telegdy Róth Jenő Rosenberg Antal Rudnay Lajos Schmiedl Imre Schwarz Bertalan Savolyi Brúnó Semtei Róbert Simon István Somló Gyula Strasser Albert Spengler Sándor Sulyoki István Szabó Frigyes Szontágh Pál Szűcs Károly Dr. Válkai Bertalan Vámos Antal Vámos Gyula Várady József Vetsey Aladár Weisz Ernő Wilcsek Mihály Zánkai Jenő Zlattner Oszkár. Államtudományi szigorlatok: Ambrózy Gyula Ambrózy Sándor Ausch Iván Baumann János Bezerédy András Biró Lóránt Fekete Béla Gr. Festetits Sándor Br. Gerliczy Félix Glesinger Ernő Háncsok Kálmán Kállay Ferenc Kosch Emil Kovách Dezső Márffy Albin Mészáros Lóránt Mikszáth Kálmán Nagy Miklós Péter Károly Rakovszky Iván Róth Jenő Somlyó Gyula Szabó Frigyes Szivák Imre ifj. Régi rendszerű második orvos­gyakorlati szigorlat: Glück Dezső Új rendszerű első orvosgyakor­lati szigorlatok: Bársony Tivadar Czukermann Dezső Dérer József Fuchs Dénes Hamburger Erzsébet Hvozdovics Antal Jakovlevity Iván Klesitz Tódor Koszorú Kálmán Kovjanits Rankó Krausz Lajos Lengyel Árpád Wolf Lenk Rezső Müller Károly Neuber Ernő Probstner Artúr Richter Hugó Schütz János Stamberger Sámuel. Szekeres Miksa Trattner Géza Uj Heléna Sára Verzár Frigyes Weinberger Nándor Gyula Második uj rendszerű szigorlatok: Blazsek Emilia Elek Fülöp Frank Richárd Gálfy József Genersich K. Andor Győri Bella Wurmfeld Zoltán Halász Sándor Klekner Károly. Kubányi Melanie Lőwy József Mező Béla Tóthfalusy Jmre Harmadik ujr|endszerű szigor­latok: Balogh Andor Bergstein Emil Drozd András Dumitreani Victor Erdélyi Jenő Genersich K. Andor. Goldner Hermann Goldner Viktor Hámos Aladár Horváth Mihály Hőnig Adolf Kortsák Rezső Szentlőrinci ifj. Lie­bermann Leo Mansfeld Géza Mattyasovszky Honor Menczer Ernő Neuber Ede Paulikovics Elemér Reichard Aladár Szarvasy László Szmederevátz István Stossmann Rezső Második gyógyszerész gyakor­lati szigorlatok: Aisenpreisz Dezső Ballegh Mátyás Berkó József Dedinszky Erzsébet Gyüszü Ferenc Horovitz Irma Lakner Gyula Masson Antónia Matusik Mihály Mátray Gusztáv Sztojakovits Kornél Sztaricskay Károly Végh István. Harmadik gyógyszerészi elmé­leti szigorlatok: Albesu Virgil Aisenspreisz Dezső Berkó József Ballegh Mátyás Bagyinka Endre Dedinszky Erzsébet Faludi Jenő Hörk Dezső Lakner Gyula Matusik Mihály Masson Antónia Mátray Gusztáv Müller Vilmos Sztaricskay Károly. Bölcsészettudományi szigorla­tok: Balló Dezső Czuberka Alfréd Horváth Jenő Kalocsay Endre Liffa Aurél Neveri János Polgár Gyula Szabó Ferenc Szeremlei Császár Loránd Szűcs Andor Zalai Béla II. Kolozsvári „Ferencz-József" magyar kir. tudomány-egyetemen. Első jogi alapvizsgálatok: Ábrahám József Pitner Árpád Rusu Virgil Csiki László Gábor László Gyulay Tibor Koleszár Jenő Szász Dezső Weisz Ferenc Várnay Elemér.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék