Hivatalos Közlöny, 1914 (22. évfolyam, 1-26.szám)

50095 HIVATALOS KÖZLÖNY KIADJA / f A M. KIR. VALL AS- ES KOZOKTATASUGYI MINISZTÉRIUM 1914. HUSZONKETTEDIK ÉVFOLYAM I—XXVI. SZÁM. FRANKLIN-TÁRSULAT MAGYAR IRODALMI INTÉZE T ÉS KÖNYYNYO M I) A BUDAPEST, IV., EGYETEM-U. 4.

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék