Hivatalos Közlöny, 1938 (46. évfolyam, 1-24.szám)

Tartalomjegyzék

TARTALOMJEGYZÉK. Tárgyé és névmutató RENDELETEK. Oldal Arcképek beszerzése. 111.193/3938. IX. sz. 19. sz. Közi 391 Alárendelt hatóságok, hivatalok, intézetek fűtésének szabályozása, valamint az 1S38/39. évre való tüzelő beszerzése. 4727/1938. ein. sz. 16. sz. Közi v 331 Állami ingó vagyonról szerkesztendő zár­számadási ad. tok beküldésére vonatkozó rendeletek újabb módosítása és kiegészítése. 3200/1938.' ein. sz. 11. sz. Közi 232 Bejelentési kötelezettsége a 18. életévüket betöltött magyar állampolgároknak. 23.613/1937. ein. sz. 2. sz. Közi % 17 Beszédíró Gyorsírókat és Gyakorló Gyors­írókat Yizígáló Országos Bizottság tárgyá­ban. 32.027/1938. 13. sz. Közi ... 263 Cserkész- és leventeegyenruha és jelvény szabad viselése. 3813/1938. ein. sz. 12. sz. Közi. 247 Cserkész-S:övetség n'gyheti őrvezető tá­borában résztvevő cserkészek számára ad­ható iskolai szünet. 115,228/1937. IX. sz. 1. sz. Közi 6 Egyes kötelező szabványok megállapítása. 4567/1938. ein. sz. 16. sz. Közi. % 332 Egyetemi munkatáborok szabályzata. 4.200/Y. K. M. sz. 14. sz. Közi. ... 279 Egyházi főhatóság alrtt álló iskolánál mű­ködő tanítók és 1 nárok mirősítésének az egyházi főhatóságokkal való közlése. 115.402/1937. IX. sz. 4. sz. Kö^l 80 Elemi iskolai (nem állami) e^ő ízben al­kalmazott kisegítő- és segédtanítók illet­Oldal ménykimutatásának előkészítése. 73.760/1938. VI. sz. 6. sz. Közi 107 Elemi iskolai énekszaktanító képzés és ké­pesítés szabályozása. 14.083/1938. sz. 18. sz. Közi 359 Elemi iskolai igazgatói megbízásoknak és természetbeni lakások engedélyezésének a tanker, kir. főigazgatók hatáskörébe uta­lása. 66.941/1937. sz. 4. sz. Közi 80 Elemi iskolai (nem állami) tanítói díjlevél szabály szeiű kiállítása. 74.100/1938. VI. sz. 5. sz. Közi 95 Elemi iskolák (nem állami) tanító illet­ményeinek újabb szabályozása. 83.600/1937. II. sz. I. sz. Közi 3 Eucharisztikus Kongresszus alkalmából az iskolákban való elszállásolással kapcso­latos teendők. 108.781/1938. IX. ü. o. sz. 6. sz. Közi. 109 Felsőipariskolák, ipari SZÍ kiskolák és no­ipariskolák tanulói által fizetendő díjakiól. 45.434/1938. ein. sz. II. sz. Közi 226 Felsőkereskedelmi iskolai érettségi vizsgá­lati díjának megállapítása. 108.177/1938. IX. sz. 7. sz. Közi. v 119 Frontharcos vállalkozóknak közszállítá­sokban való részvétele. 23.006/1937. ein. sz. 1. sz. Közi 6 Gimnáziumok, gyakorlati irányú közép­iskolák és polgári i;kofák tanévvégi éite­sítőjében közö'.t statisztikai adatok szerkesz­tésG. 109.493/1938. IX. ü. o. sz. 10. sz. Közi 173

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék