Református Leánygimnázium, Hódmezővásárhely, 1948

SZEGEDI TANKERÜLET A hódmezővásárhelyi Állami leAnyqimnAzium ÉVKÖNYVE AZ 1948/49. ISKOLAI ÉVRŐL FENNÄLL: 19 ÉVE KÖZLI: RÁCZ MIKLÓS IQAZQATÓ HÓDMEZŐVÁSÁRHELY, 1949 DÉLMAQYARORSZÁQ NYOMDA NV. 3. SZ. TELEPE, HÓDMEZŐVÁSÁRHELY, — FELELŐS VEZETŐ: SZÉLL IMRE

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék