Állami polgári fiúiskola, Hódmezővásárhely, 1939

ik Hédiíiezővásárfeelyi ífcf. Z€zz>. állami Polgár*' Fiúiskolái Évkönyve az 1939—40. iskolai tanévről, az iskola 46. évéről. Szerkesztette: KÖRTVÉLYESSY KÁROLY Igazgató. Készült ÍIJ. Dura Lajos könyvnyomdájában, Hódmezővásárhely.

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék