Szent Domonkos Rendi Katolikus Leánynevelő, Hódmezővásárhely, 1934

Címerünk. Elmondotta a jubileumi ünnepségen : Werner Magdolna IV. o. t. A Domonkos címer könyv, melyből olvasni lehet; benne van Sz. Domonkos élete és rendjének küldetése. A címer közepén a csúcsíves pajzs Sz. Domonkos korabeli díszítő alapvonal. A pajzs közepén a földgömb mellett egy kutya égő fáklyát tart. A legenda szerint Sz. Domonkos édesanyja álmában kutyát látott, amely a szájában tartott égő fáklyával körülfutott és felgyújtotta az egész világot. A kutya és az égő fáklya Sz. Domonkost jelképezi, mert Sz. Domonkos mint apostol körüljárt és szónoklataival az emberek szivében lángra lobbantotta a szeretetet, az igazság szavával pedig távoltartotta az egyház ellenségeit, mint ahogy a fáklya lángja is elriasztja a farkasokat. A pajzs alsó részén szabálykönyv látható, mert Sz. Domonkos rendalapító volt. Az egymást keresztező pálma és liliom szintén jelkép. A liliom Sz. Domonkos szívtisztaságát, a pálma győzelmét szimbolizálja. Mint szűznek liliom, mint győ­zőnek pálma jár A csillag is a legendából került a címerbe. Boldog Janka, Szentünk édesanyja a még bölcsőben fekvő kis Domonkos feje fölött csillagot látott, amelynek fényét a felnőtt Domonkos homlokán mindenki észrevette A hétágú grófi korona az előkelő származás jele A szalagban a Veritas szó annyit jelent, mint Igazság; mert Sz. Domonkos és lelki fiai megvédték az igaz hitet, az albii-eretnekek egyházat és államot felforgató tévtaní- tásaival szemben. A címer legszebb dísze a rózsafüzér, amelynek imádkozási módjára Szűz Mária tanította Sz. Domonkost azzal a kéréssel, hogy imádkozza és másokkal is imádkoztassa, mint leghathatósabb imát, az eretnekek legyőzésére.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék