Szent Domonkos Rendi Katolikus Leánynevelő, Hódmezővásárhely, 1936

€• í 'lXy пЧ J / А Hódmezővásárhelyi Szent Domonkos*rendí Szerzetesnők Róm. Kát. Elemi és Polgári Leányiskolájának ÉRTESÍTŐJE az 1936-37. iskolai évről. XXXIV. évfolyam. 4 • • •: Nyomatott Erdei Sándor könyvnyomdájában, Hódmezővásárhelyen (1937-6025) \J j T

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék