Szent Domonkos Rendi Katolikus Leánynevelő, Hódmezővásárhely, 1936

A Hódmezővásárhelyi Szent Domonkossrendí Szerzetesnők Róm. Kát. Elemi és Polgári Leányiskolájának ÉRTESÍTŐJE az 1936-37. iskolai évről. XXXIV. évfolyam. Nyomatott Erdei Sándor könyvnyomdájában és könyvkötészetében, Hódmezővásárhelyen.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék