Szent Domonkos Rendi Katolikus Leánynevelő, Hódmezővásárhely, 1937

Hódmezővásárhelyi Szent Domonkossrendí Szerzetesnők Róm. Kát. Elemi és Polgári Leányiskolájának Értesítője az 1937—38. iskolai évről XXXV. évfolyam Nyomatott Erdei Sándor könyvnyomdájában Hódmezővásárhelyen (1938—7571)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék