HOLMI, 1994 (6. évfolyam, 1-12. szám)

9. szám - Marchait György: ...és most tavaszodik - Ardó Zsuzsanna: Az angol szív rejtelmei?

1330 • Ardó Zsuzsanna: Az angol szív rejtelmei? ...ÉS MOST TAVASZODIK Mintha krepp-papírból szabták volna ki a petúniát, és a másik ládában a muskátli sem fondorkodik. De nekem már földet morzsolni sincs erőm, úgy leástak - - hát így szépül a világ. Bekerítettek — és most tavaszodik. Ardó Zsuzsanna AZ ANGOL SZÍV REJTELMEI?1 Az LDELC: Gondolatok a kultúráról, a folyékony* beszédről és a bennszülött beszélő** fejéről Nemrégiben Roger Bowers (1992:37) vetette fel a kulturális szótár mint műfaj égető hiányát. Egy kultúra megismeréséhez referenciaként - kulturális szótár vagy nyelv­tankönyv híján - eddig leginkább az irodalom állt rendelkezésre. Most azonban, úgy tűnik, a helyzet megváltozott. Jelen írást a közelmúltban napvilágot látott LONGMAN Dictionary of English Language and Culture (LDELC, Longman, 1992) (Az ANGOL nyelv ÉS KUL TÚRA Longman SZÓ TÁRA) inspirálta; a szótár, amely oda is be­hatol, ahová más szótárak álmukban sem jutnak el.2 Mit állít az LDELC önmagáról? Az angol nyelv és kultúra Longman szótára (LDELC) képes arra, ha hihetünk a szó­tárról kiadott ismertetőnek, hogy feltárja „az angol Nyelv [sic!] szívének rejtelmeit” (the very heart of the English language) és bekukkantson „a bennszülött beszélő fejébe”? A ha­tározott névelős, egyes számú főnévi alakok óvatosságra intik a figyelmes olvasót: sem­mi többértelműség, semmi pluralitás. Van olyan, hogy az angol nyelv, sőt a Nyelv, amelynek eljuthatunk a szívéhez. Van olyan, hogy bennszülött beszélő, sőt Bennszü­lött Beszélő, akinek bekukucskálhatunk a fejébe, hála a Longman kiadónak. Ezek a nyelvészeti üzenetté átalakított biológiai metaforák azt közlik, hogy - leg­alábbis a Longman kiadó szerint - nyilvánvalóan (?) létezik nyelvi norma (az Angol), létezik a beszélő modellje (a Bennszülött Beszélő). De mi ez a norma, mi ez a modell? Melyik angolról és melyik bennszülött beszélőről van itt szó? Az LDELC megközelítése ugyan diakronikus, mégis jobbára a XX. századra korlátozza anyagát (Summers, * Értsd: fluency, azaz anyanyelvi beszéd. * * N ative speaker- hagyományos fordítása „anyanyelvi beszélő”, de a native szó elsődleges jelentése a benn­szülött, és e cikk kontextusában ez a jelentés releváns.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék