HOLMI, 1994 (6. évfolyam, 1-12. szám)

9. szám - Marchait György: ...és most tavaszodik - Ardó Zsuzsanna: Az angol szív rejtelmei?

Ardó Zsuzsanna: Az angol szív rejtelmei? • 1339 jakkal vagy lábujjakkal gyakorolt szex egyik formája, amely hozzájárulhat az AIDS terje­déséhez; BBS: Bulletin Board System - komputerizált adatbázisrendszer, amelyről és amelyre üze­netek és adatok hívhatók le, illetve küldhetők modemen keresztül; Squidgy tapes (Mókuci szalagok): Diana walesi hercegnő és állítólagos közeli férfiismerőse között lefolytatott intim telefonbeszélgetés ál­lítólagos felvétele, amelyen az illető férfi mó- kucinak nevezi Dianát; Camillagate: Károly walesi herceg és állítóla­gos közeli nőismerőse, Camilla között lefoly­tatott intim telefonbeszélgetés állítólagos fel­vétele. 11. Kiemelések és zárójeles kiemelések tőlem. - A. Zs. Irodalom Ardó, Zs. 1992. Professional Status and the Status of the Profession. Kézirat. Bowers, R. 1992. Memories, Metaphors, Maxims, and Myths: Language Learning and Cul­tural Awareness. ELTJournal, 46/1. 29-38. o. Ferguson, C. 1982. Foreword és Kachru, B.: Meaning in Deviation: Toward Understan­ding Non-native English Texts. In: The Other Tongue: English Across Cultures. (Ed. B. Kachru.) Oxford, Pergamon. Greenbaum, S. 1990. Standard English and ehe International Corpus of English. World Englishes, 9/1. 79-83. o. Illés, É. 1991. Correspondence. ELT Journal, 45/1. 87. o. Longman ELT, Longman Corpus Network. Tájékoztató szöveg. Longman Dictionaries. 1992. Longman Dictionary of English Language and Culture. Tájékoztató szöveg. Phillipson, R. 1992. ELT: the Native Speakers Burden? ELT Journal, 46/1. 12-19. o. Rampton, M. B. H. 1990. Displacing the „Native Speaker”: Expertise, Affiliation, and Inheritance. ELT Journal, 44/2. 97-101. o. Summers, D. 1991. Longman/Lancaster English Language Corpus: Cri teria and Design. Longman. Kézirat. Widdowson, H. G. 1992. ELT and EL Teachers: Ma tters Arising. ELT Journal, 46/4. 333- 338. o. Williams, R. 1983. Keywords, Flamingo.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék