HOLMI, 1994 (6. évfolyam, 1-12. szám)

12. szám - FIGYELŐ - A Holmi postájából (Farkas Zsolt, Peter Sherwood, Bán Zoltán András levele)

A HOLMI postájából • 1887 balos nézeteket valló, bár jómódú, jellegze­tesen e szép és drága londoni városrészben élő angol értelmiségi). Egy ilyen alak akár a szomszédos St. John’s Woodban is lakhat­na, ám a „St. John’s Wood intellectual” csak viccként értelmezhető. Ezzel szemben az az esetleg kulturális információnak is minősít­hető tény, hogy a Beatles együttes egyik le­mezstúdiója, illetve a híres Lord’s krikett­pálya földrajzilag, közigazgatásilag a St. John’s Wood nevű városrészben található, lexikális és fogalmi szempontból közömbös (igen helyesen a LORD’S külön címszóként szere­pel). Ezek a helyek csak földrajzi lexikon vagy városi atlasz révén kerülnek e város­rész nevével kapcsolatba. Ezért sem szerepel ST. JOHN’S WOOD címszóként az LDELG- ben. Folytathatnám a sort - hiszen a dolgo­zatnak szinte minden állítása ilyenfajta kiegé­szítésre szorul -, de talán már a fentiekből is nyilvánvaló: ha egy olyan kiválóan képzett s az angol ügyeknek a kulturális finomságokra érzékeny szakértője, mint Ardó Zsuzsanna sem vette észre a fent említetteket, akkor ta­lán éppen egy ilyen típusú szótárnak is lehet haszna az angol nyelv tanításában-tanulásá- ban. Ezért ki kell mondanom, hogy Ardó Zsuzsanna Végkövetkeztetése frivolnak tűnik, az angolul tanulóra nézve pedig kifejezetten károsnak mondható. Befejezésül - nehogy azt higgyék, hogy a rázósabb ír kérdéssel nem kívántam foglal­kozni - csak annyit mondanék erről a rész­ben másképp kezelendő és messzire vivő té­makörről, hogy igen kíváncsi lennék (mond­juk) A MAGYAR NYF.LV ÉS KULTÚRA ARGUMEN­TUM SZÓTÁRÁ-nak ERDÉLY címszavára. Őszinte tisztelettel és nagyrabecsüléssel köszöntöm: Peter Sherwood Tisztelt Szerkesztőség! Halálos unalomban fogok bele újabb olvasói levelembe, de a dolog lényeges, és persze senki sem szereti, ha hülyének festik... Károlyi Csaba kritikát írt Németh Gábor­ról az októberi számban. íme egy részlet: „Nincs semmilyen elbeszélői szövegszervező elv, csak az esetlegesség. (Innen származhat Bán Zol­tán András sajnos kifejteden és átgondolatlan gya­núja: blöff ez, vagy határozott írói terv szerint va­ló." Még csak hasonlót sem írtam ama „hír­hedt” kritikámban (Holmi, 1992/9.). Miután részletesen kifejtettem az általam felismerni vélt írói stratégiát A semmi KöNYVÉBŐL-ben, így szólt a végkövetkeztetés: „a nagykoncepció él, ám élni nemigen hagy...”. Éppenséggel arra gondoltam, hogy Németh Gábor vaskövetke­zetes írói terv szerint dolgozott. Ám amellett érveltem, hogy ez még nem záloga a művészi sikernek. Félreértéseink gyakran kreatívak. A Káro­lyi Csabáé abszolút terméketlen. Bán Zoltán András A folyóirat a Nemzeti Kulturális Alap, a Soros-alapítvány, a Budapest Bank és a József Attila-alapítvány támogatásával jelenik meg

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék