Állami Kereskedelmi Polgári Iskola, Homonna, 1889

§§яир A HOMONNAI ÁLLAMILAG SEGÉLYZETT KÖZSÉGI AZ I889/9o. TANÉVRŐL. fiz iskolaszék megbízásából. szerkesztette : ’ GERECZ LAJOS, intézeti igazgató. SÁROSPATAK, Nyomtatta Steinfeld Béla, az ev. ref. főiskola betűivel. 1890. POLGÁRI ISKOLÁVAL KAPCSOLATOS $ KÖZÉPKERESKEDELMI ISKOLA ÉRTESÍTŐJE

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék