Honművész, 1833. július-szeptember (1. évfolyam, 27-52. szám)

HONMÍVÉSZ FOGLALATJA. A' számok a' folyóírás mindenkori számára utasítanak* Természeti Történet. Egertől feló király - tigris 27. —• A’chinchilla 29. — Tipu-Sa- hib tigrisei Londonban 31. — Tarantola 35. — Halaknak széni- betiinő dögleleletesége. Számtalan mezei egér. Kettős ormányú Elefant 30. — Óriási jegenyefenyő, Californiában 37. — Kutyák hűse'ge 38. — Vad - bivaly vadászat Eszakamerikában 39. — Két fe­jű ’s öt lábú gyik. Nemes sólyom. Földalatti óriás-fa 40. •— Do­ras vándorhal. Boa kígyó. Számtalan szárnyas bogár 41. — Ame­rikai krokodil 42. 43. — Floridai madarak 43. — Nevezetes élő- fák. Théa csemete 44. — Mérges kígyók fogai. Béka-hal. Számta­lan mérges kígyó k 47. — Arab teve 49. — Nagy veres fenyő. Föld sarki növények Eszakamerikában 51. — Természet-tudomány. Kezet folyam. Uj tűz. Nagy gyermek 28. — Kóré vált erdő 30. — Remegő kőszikla. 1832-ki meteorok 32. 33. 34. — Hegysül­lyedés. Mágnes elektromosága 45. — Villámló növény 40. — Má­gnes erejű kőszikla. Égő föld 48. — Naphta források 50. — Ma­gnósnak újabb használtatása. Széltorlat. Nevezetes barlang Sardi- niában 52. — Mesterség, művészet, szorgalom. Gyors nyomtató sajtók. Levegő hajózás 27. -— Nadrág szövés. Magyar szorgalom és mest. történeti rajza 2&. 29. 30. 39. — Pa­piros erómiv. Ej égő szer a’ gózkocsik részére 31. — Tallér-óra. Kocsi melegítés 32. — Örök mozgvány 34. — Uj kótairás. Meleg levegő fujtatás 35. — Bátorság kocsija. Góz helyett olaj 30. — Sza­bó masina. Ingó kóta betűk 37. — Gózkocsik. Szép sárga festék 38. — Búvár készület 39. — Házfedelek vasból 4L— Uj kávé-ma­sina. Artézi kút 43. — Nyomtatási utánozás 44. — Cséplő masina. Hydrogen-Gas gőz helyett 45. — Arczpirositó 47. — Sebes őrlő 48. — Locatelli Támpáji 49. — Szövetszőnyeg. Forgács papiros 50. — Ka- lapcsinálási javítás 51. — Gyapjú mosó masina 52. — In népiés. Chinai innepek 52. — Építményi jeles ég. Theseus temploma Bécsben 40. — Palais royal. 45. 40. 47. 48. — Régiség. Nádasdi '„Orsolya grófné levele 42. — Erzsébet cseh királyné le vele 49. — Intézet. Nyilvános virág-mutatás Bécsben 27. — Csillag keresztes Dá­mák rendje 31. — Chinai gőzhajók.—Sebes levélposta. Grampus kórhajó a’ Themze'n 41. — Jutalom hiv cselédek számára. Népis­kolák 51. — Litter at ura. Thalia 32. — Tudós Magyar Asszonyok 33. 34. 35. 30. 37. 38. 39. — Zsenge mutatványok 37. — A' nevendék nőnem 42. — Alapvonatok a’ honi nevelés köréből 43.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék