Honművész, 1834. július-december (2. évfolyam, 53-104. szám)

HoninűVész* foglalatja. ~ •F számok d’ folyóirat számaira utasítanak. Természeti történet. Upas, vagy méreg-fa 53. 54. — Hal-hajó. Nagy szőlőtő 56. 78.— Nagy olajfa. Mászó növény 57. — Vitéz patkány. Pelopponesus narancs-fáji. Amerikai vándor-galamb 60. — Ujhollandi állat. Ten­geri fiV Eleven Tapir Európában 61. — Állat hálátlansága 64. — Művelt Orang-Utang. Czethalak és kölykeik. Tenyészés egy ónbá­nyában 66- — Chlamyphorus. Czukor-juharfa 60. — Chinai zab 70. — Algiri narancsfák. Maur ló. Nagy baraczkfa 71. — Utón álló elefánt. Nagy falevél. Mézkakuk. Gummi 74. — Oroszlán hálada- tossága. Hal-szerelem. — Éretlen kőszén 76. — Ceyloni nadályok. Hattyú-viadal. 78. Természet-tudomány. Legveszedelmesebb levegő. Beszélő néma 55. — Asszonyok élettartóssága. Földrengés 58. — Columbusi tojás 59. — Nagy föld­indulás. Nagy köd 62. — Emberi szaporaság. Sok ujjú família. Virágok elektromi világítása 63. — Ijedtség szomorú következése. Kóeső. Fecskék repülése 65. — Örökös tűz Bakuban 67 68. — Hold­béli csillám-pontok 's napfogyatkozások. Remekművek korszaka. Belső gyulladás 72. — Éjjel látók. Hang 73. — Csepegés-kő-barlang Slainsnál 75. — Emberek egyforma nagysága 77. Szorgalom. Florenczi kalapok. Platina arany. Növényselyem. Selyem-boga­rak felső Európában 55. — Porosz országi lóverseny, termékek, gyapjú. Czukor termesztés orosz országban. Lónemesités ugyan ott 56. — Varró gépely. Konyha kocsik. Xeres-bor. Omnibus kocsik. Pókselyem 57. — Burgonyának története. Fulton 58. — Búvár- csónak. Gózkocsik 59. — Uj rendszer czukrot készíteni. Thranchi- na pr. balzsamozás módja GO. — Marsalla borai. Lacrimae-Christi- bor. Rongy szűke a’ papiros malmokban. Vas-ut London és Green­wich kö>.t. Gyomor-szivattyú 61. — Remek óra 62. — Legnagyobb lineahajó. Fák üszögének gátlása. Jeles kargyertyatartó 63. — Óriási tükör üveg. Száritott növények 64. — Hajókázás. Gombos tő készítése. Indiai szorgalom 65. — Hogy gondolkodtak 100 esz­tendő előtt a’ dohányról? 67. 68. — Dohány terjedése magj'ar és erdély.országban 70. — Jég bevitele Indiába. Vas gőzhajók 71. — P.alakő .72. — Uj fegyver. Idő mérők 73. — Tekenősbékatojás-olaj. ^Ember- niadág \74. — Teve-tenyésztés Európában 75. — Pamut. Hernyó-ItiSfeszt és. Hernyó-irtás. Mindennel lehet kereskedni 76. — író* vajat'frisen eltartani. Themse tisztittatása 77. — Párisi dróthid. Colemann tefhelóji 78. Festészet. Spinello Spinelli. Egyptusiak festékei 58. — Láncz József Kazán és Vaskapu közti útja 65. — Állat-festvény. Üveg-festés. Keleti festészet. Jensen dán festész 66. — Wappers Gustáv 68. — Középkori festészet 75. 76. — lliíT.TW. ffijfíl VIGYÁZÓ FPBEBC KÖtfYVTÁ.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék