Honművész, 1834. július-december (2. évfolyam, 53-104. szám)

Szobrászat. Longhi rézmetsző képszobra. Van Eyk emléke. Müncheni Obe­lisk 64. — Lander emlékszobra. Gróf Grey. Alexander gránit szobra. Leopold baadeni n. herczeg. Dr. Frank. Desbordes-Varmore költészné emlékoszlopa 71. — Rézmetszés. Wille 55. — Chalcographia 65. 66. — Inneplés. Indiai fejedelmek beavatása 53. — New-Yorki inneplés 59. 60. — Törvényszék megkezdése angoly országban 72. 73. — Építészet. Boromaeus Károly egyháza Bécsben 57« — Vármegye háza Szegszárdon 62. 63. — Udvari játékszín Bécsben 70. — Régiség. Pompeji omladékai 56. — Földalatti'^város nyomai 67, — Ana­tóliai régiségek 74. — Intézet. Párisi fnvészkert 54. — Salpetriere , asszonyi kór-ház Paris­ban 61. — Közben járó itélőszékek burkus országban 69. — Királyi könyvtár Parisban 77. 78. Litteratura. Heckenast Gustáv uj boltja 56. 57. — Fillér-tárok 60. — Ér­tekezés az oldalágú rokonok örökösödéséről 69. — Okok 7o* — Tudósítás az asszonyi egyesület által 71. — Pesti vizsgáló. Lovagmíivészek 53.— Műkitétel Pesten 54. — Gyász-hir 59. 60. Annák innepe 61. — Figyelmeztetés 66. 67. 68. Külföldi vendégek 67. — Szent István innepe 68. — Rákosi táborlat 70. 77. — Szép bolt 72- — Pattantyúsok táborlata Rákoson 73. — Kisasszonynapi nép- innep Leopold mezején 74. — Hazai hirlelő. Gr. Széchenyi István megtiszteltetése 57. 73. — Szegedi casino igazgatósága újítása 59. — Mehadia és Orsóvá 62. — Esterházy Pál hg. innepies fogadtatása 63. 64. — Magyar hangok Gmunden taván 67. — Idő-járat Erdélyben 69, 70. — Szegedi szüret 78. Színészet. 1.) Magyar játékszín. Baja 65. Buda 53. 54. 55. (Hazaíiságoa áldozatok a’ budapesti színészet előmozdítására). 56. 57. 58. 59. (Wirdisch 1. a. fellépte). 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. (Hazaíiságos áldozatok). 71 íLászló ur vendégjátéka.) 72.73. 74. 75.76. (Balogh és Baloghné.) 77. 78. Holdinező Vásárhely 55. 56. 57. 58. 61. 63. 64. 65. Kolozsvár 53. 55. 56. 57. 58. 60, 61. 62. 63. 64. 65. 67. 68. 71. 72. 73. 75. 76. 77. 78. Munkács 60. Szeged 59. 61. 62. 61. 65. 66. 67. 68. 71. 72. 75 76. 78.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék