Honvédorvos, 1971 (23. évfolyam, 1-12. szám)

1-3. szám

A HONVÉDORVOS 1971. ÉVI TARTALOMJEGYZÉKE B. Bernát Iván: A vasfelszívódás életta­na és kórtana. I. 1/34. II. 11/85. Bernát Iván: A vasfelszívódás életta­na és kórtana. II. 11/85. Biró György, Kádár Pál: A csapatok higiénés helyzetének értékelési mód­szere. 1/24. Biró György: Az influenza kemopro- filaxisa Amantadin-hidrokloriddal. IV/310. Bodó György: Fedett gégesérülések el­látása. III/181. Bodó György: A gége lőtt és vágott sérülései. IV/268. C. Csorba Antal: A békeszolgálat psychés megbetegedéseinek prevenciója, ellá­tása és alkalmassági elbírálása. 1/18. Csorba Antal, Magyar István: öngyil­kossági kísérletek orvosi problémái a hadseregben. III/175. Csorba Antal: Army Clinical Psy­chiatry in the Combat Zone — 1967—1968. IV/311. D. Dávid Gábor: A környezet toxikológiai hatásai. IV/279. G. Gavallér László: Tapasztalatok a stress-ulcus traumás sérülteken. III/188. GY. Gyarmati László: Űj, egyszerű, szűrő- vizsgálatokra is alkalmas Sr—90 (sr—89) meghatározási módszer víz­ben, vizeletben. III/230. H. Honig Vilmos, László Gyula, Barabás Zoltán: Érsérülések I. 1/25. Honig Vilmos, László Gyula, Barabás Zoltán: Érsérülések II. 11/101. J. János György: A Nemzetközi Katona­orvos Szövetség X. kongresszusa. IV'305. K. Kádár Pál, Biró György: Vizsgálatok a személyi higiénés helyzet felmé­résére és a gennyes bőrmegbetege­dések járványügyi tanulmányozásá­ra. IV/243. Kenedi István: Az arrhythmiákról. II/ 140. Kovács Lajos, Rostás Judit: Szöveti vas meghatározása fluorból. 1/49. M. Merétey Katalin, Elekes Erzsébet, Sztanyik László: AET sugárvédő ha­tása patkányok természetes ellen­anyag-termelésére. IV/273. N. Nagy Dénes: Adatok demineralizált vízzel készült infúziós oldatok elő­állítására tömegkatasztrófa esetén. 1/53. Novák János: A kombinált thermi- kus- és sugársérülés halasztott fo­lyadékpótló therápiájára vonatkozó állatkísérletek. 11/123. Novák János: Megfelel-e 48 órára szóló folyadékpótlási séma égettek tömegellátásához? 11/135. 3

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék