Honvédorvos, 1972 (24. évfolyam, 1-12. szám)

1-3. szám

A HONVÉDORVOS 1972. ÉVI TARTALOMJEGYZÉKE A Aczél György: Bevezető. 11/83. B Barna Béla: A kórház resuscita tiós készenléte. 11/135. Bíró György: A betegellátás higiéniá­ja az intenzív egységekben. 11/111. Bernát Iván: A korszerű oralis vas- therapia. IV/243. Besenyő Tibor: Az akut sugárkároso­dások biológiai indikátorairól. IV/ 291. D Donáth Antal, Czeti István: A hely­telenül kezelt panaritium szövődmé­nyei a helyreállító műtétre szoruló esetek tükrében. 1/21. Donáth Antal: Súlyos sérültek ellá­tása baleseti sebészeti őrzőben. II/ 145. E Elekes Erzsébet, Merétey Katalin: Az adjuvánsok immunológiai szerepe. I/ 61. G Geck Péter: Az immun-tusreakció és a tenyésztéses módszer összehasonlí­tó vizsgálata kórokozó enterális bak­tériumok gyors kimutatására. III/225. Giacintó Miklós: Az intenzív betegel­látás néhány kórélettani és therá- piás kérdése. 11/90. H Hermann István: Intenzív betegellátás az általános sebészeti osztályon. II/ 119. J János György: Az, intenzív, ápolás he­lye és szerepe a progresszív beteg- ellátási rendszerben. 11/85. K Kádár Pál, Véli György: Az állítás- köteles korú fiatalok testi fejlettsé­ge. III/197. Kenedi István: A belgyógyászati in­tenzív egység (BIE). 11/107. Kertész Frigyes: Adatok a fiatal fel­nőtt korú tumoros betegek összfe- hérvérsejtszám abszolút lymphocy- taszám változásaihoz sugárkezelés alatt és után. III/210. Kispál Mihály: Számítótechnika alkal­mazása a honvédkórház szakorvosi rendelőintézete betegforgalmi ada­tainak feldolgozása terén. III/171. M Máté János, Pintér Zoltán: A himlő. 11/151. Merkel Dagmar, Kovák János, Valló József: Intenzív therápia súlyos thermikus trauma után. 11/122. Merkel Dagmar: Nagy felületen égett beteg intenzív kezelése. 11/142. Ménesi László: Az ún. biológiai exi- sióról. IV/264. N Kovák János, Bánhalmi Zoltán, Ku- bovics Gyuláné: Adatok a szulfona- midtartalmú sebhintőporok felszívó­dási viszonyaihoz. IV/273. Kovák János, Czikó László: Az égési sebek mercurochromos kezeléséről. sebek mercurochromos kezeléséről. 1/32. 3

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék