Honvédorvos, 1975 (27. évfolyam, 1-4. szám)

A HONVÉDORVOS 1975. ÉVI TARTALOMJEGYZÉKE A Alpár Pál, Lendvai László, Fehér Ilona: A nyak körülírt terimenagyobbodásai- nak diagnosztikus és therápiás prob­lémái. 11/137. B Bernát Iván: A tömeges belgyógyászati esetek ellátásának fejlődése. 1/9. Bernát Iván, Vér Piroska, Magyari Jó­zsef, Szklenarik György: Haematoló- giai indikátorok értéke a heveny su- gárbetegség korai diagnosztikájában 11/165. Bernát Iván: A tábori belgyógyászat fej­lődése a felszabadulás óta. III/263. CS Csorba Antal: A katonai alkalmasság időszerű kérdései a neuropsychiatria területén. 1/41. Csorba Antal: Psychoreaktiv képek és ellátásuk jelenlegi problémái. 11/187. Csorba Antal, Szántó Ferencné: Psychés alkalmasság és mentálhygienés mege­lőzés kérdései a hadseregben. IV/321. D Dallos György: Lőirány meghatározása a sérülések alapján. 11/213. Danhauser Vera, ifj. Bernát Iván: Ki­terjedt szervmanifesztációkkal járó W aldenström-f éle macroglobulinae­mia (WM). IV/373. Donáth Antal: Beszámoló a Magyar Se­bész Társaság Plasztikai Sebészeti Szakosztálya és a Központi Katonai Kórház közös rendezésében az MNKKK Plasztikai Sebészeti Osztály 20 éves fennállása alkalmából tartott tudományos ülésről. IV/397. F Farkas József: Beszámoló angliai tanul­mányúiról. IV/405. G Giacintó Miklós: Improvizált altatóké­szülékek. 11/191. Gönczi Judit: Sürgősségi ellátási egység III/296. H Hermann István, Mészáros Gyula: Tá­bori körülmények között is alkalmaz­ható thrombosis megelőzés. 11/182. J János György, Pastinszky István, Mar- czell István: A Központi Katonai Kórház 30 éve a felszabadulás után. 1/97. János György: Nemzetközi Katonaorvos Szövetség 33. Tudományos konferen­ciája. III/295. János György: Honvédorvos 1949—1973- ig. IV/307. K Keleti Béla: A fertőző betegségek ala­kulása és a gyógyító-megelőző ellátás fejlődése. 1/51. Kenedi István, Losonci András: A vege­tatív idegrendszerre ható szerek hatá­sa a coronarialekötés utáni akut szak arrhytmmiájára patkányokon. II./145. Kenedi István: Alapfokú ismeretek az EKG-ról. IV/331. Kertész Frigyes, Szabó István: Pentilen (Chinarcin) okozta sárgás bőrfesteny- zettség esete. 11/223. Koronczay József, Ozsváth Károly, Nagy Gábor: A 3. sz. Honvédkórház fejlő­dése, Pécs—Baranya katonaegészség­ügyi történetének tükrében. III/287. Kovács Máté: Vérlemezke functio vál­tozások dextrán adása után. 11/149. Kovács Máté: A haemotherápia fejlődé­se az elmúlt 30. évben. III/275. Kurucz Tibor: Az egészségügyi anyag- ellátás 30 éves fejlődése. 1/75. 3

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék