Rendeleti Közlöny a Magyar Királyi Honvédség számára, 1892 (19. évfolyam, 1-74. szám)

\ hhz S3 A4 RENDELETI KÖZLÖNY MAGYAR KIRÁLYI HONYÉDSÉC SZÁMÁRA. 1—74 SZÁMIG. TIZENKILENCZEDIK ÉVFOLYAM i 1892. HIVATALOS KIADAS, í I BUDAPEST, PALLAS RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NYOMDÁJA 1893. Cél'

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék