Rendeleti Közlöny a Magyar Királyi Honvédség számára - Személyes Ügyek, 1918 (45. évfolyam, 58-126. szám)

1918-07-06 / 90. szám

Et . K. 91. sz. 2587 Gáspár Károly János, 17. honvéd gyalogezredbeli tartalékos hadnagy, a megejtett felül­vizsgálat eredménye alapján mint «honvédségi csapatszolgálatra nem alkalmas, helyi szolgálatra alkalmas», mozgósítás esetén felügyelőtiszti szolgálatra való elő­jegyzés mellett. Választott lakhelye: Dunapentele. / 361872. \ I g sz. 1918 julius 2. I 1918. évi augusztus hó 1-ével: Boros (Weinberger) Ármin 11. honvéd gyalogezredbeli tartalékos főhadnagy, a megejtett felülvizsgálat eredménye alapján, mint «honvédségi csapatszolgálatra nem alkalmas, helyi szolgálatra alkalmas», mozgósítás esetén felügyelőtiszti szolgálatra való elő­jegyzés mellett. Választott- lakhelye: Beregszász. / 313928. \ í g sz. 1918 junius 30. 1 , dr. Fekete Sándor, 22. honvéd gyalogezredbeli tartalékos hadnagy, a megejtett felülvizs­gálat eredménye alapján, mint «honvédségi csapatszolgálatra nem alkalmas, helyi szolgálatra alkalmas», mozgósítás esetén • magasabb parancsnokságoknál vagy ható­ságoknál teljesítendő irodai szolgálatra való előjegyzés mellett. Választott lakhelye: Budapest. / 336754. \ ( s sz. 1918 junius 19. ) Bakonyi István, 31. honvéd gyalogezredbeli tartalékos hadnagy, a megejtett felülvizs­gálát eredménye alapján, mint «rokkant, mindennemű népfölkelési szolgálatra is alkalmatlan». Választott lakhelye: Budapest. > / 358294. \ ( 2 s z- 191 8 junius 24. 1 Linter József, 14. honvéd gyalogezredbeli tartalékos hadnagy, a megejtett felülvizs­gálat eredménye alapján, mint «honvédségi csapatszolgálatra nem alkalmas, helyi szolgálatra alkalmas», mozgósítás esetén magasabb parancsnokságoknál vagy ható­ságoknál teljesítendő irodai valamint felügyelőtiszti szolgálatra való előjegyzés mellett. Választott lakhelye: Köbölkút. f 363606. \ I g s z- 19l a Junius 24. 1

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék