Rendeleti Közlöny a Magyar Királyi Honvédség számára - Személyes Ügyek, 1920 (47. évfolyam, 1-33. szám)

1920-02-21 / 11. szám

239 SZEMELYES ÜGYEK 11. sz. 1920. február 21. RENDELETI KÖZLÖNY A MAGYAR NEMZETI HADSEREG SZÁMÁRA Magyar hadügyministeri rendeletek. A ministertanács felmentette: bádoki Soós Károly tábornokot, hadügyi állam­titkári alkalmazása alól, saját kórelmére. (40347/eln. sz. 1920. február 13.). Megengedem, hogy rezegei Bereghy Barna, volt 12. honvéd gyalog­ezredbeli százados a porosz 11. osztályú vas­keresztet és a török vasfélholdat elfogadhassa és viselhesse. (83581/8. sz. 1920. február .12.); lébenyi Chapó Gyula százados a bolgár katonai érdemrend 3. osztályát a koronával és a kar­dokkal, valamint a török vasfélholdat elfogad­hassa és viselhesse. (83052/8. sz. 1920. február 13.). Kineveztetnek: Riedl Lajos nyugállományú tábornok, a szénügyek katonai kormányzójául. (50642/eln. sz. 1920. február 17.). a magyar belügyminister úrral egyetértőleg: a magyar nemzeti csendőrség állományában: csendőr alhadnagy gazdászatitisztté : 1919. évi április hó 1-ével: 1919. évi április hó 1-ei ranggal: Bokor István, II. osztályú gazdászati tiszthelyet­test (1. rangszám), a debreceni csendőrkerü­let állományában. (50289/5. sz. 1920, február 3.). Megbizatik: dr. Dobrozemezky Henrik II. osztályú tábofri főpap, a róm. kath. tábori lelkészet ideig­lenes felügyeletével. (384990/31a.—1919. sz. 1920. február 4). Az 1919. évi 52. és 72. számú Rendeleti Közlöny­ben (Szabályrendeletek) foglalt 14550 eln. 31., illetve 16034 eln. 31. 1919. számú Körrende­letek szerint lefolytatott igazoló eljárás eredménye alapján eddig igazoltak: severini Sorsich Béla nyugállományú gyalog­sági tábornok, a nyugállományban, Nikic János és cebrovói Grallert Konrád nyugállományú altábor­nagyok, a nyugállományban, raggambi Fluck BóIh, monte san michelei Stadler István, nagyidai Sávoly János és nyirjesi Létay Gyula nyugállományú tábornokok, a nyugállományban, Macher Gyula, Morvay Béla és dr. Zandegiacomo-Marzer Kálmán nyugállo­mányú tábornok-hadbírók, a nyugállomány­ban, dr. Steinitzer Lajos és dr. Szepessy Sándor nyugállományú tábornok­orvosok, a nyugállományban, Bőhm Aurél nyugállományú tábornok-hadbiztos, a nyugállományban, Bálványi Tivadar, báró Duka Aladár, Krecsarevits Emil, sárosfai Bittó Gyula, fehértemplomi Deutsch Izidor, Bacsynszki László, Beile Ferenc, san martinói Czapp Mór, bocsári Mocsáry István, Parsche Gyula, Peterdy László, Wagner Ferenc, kőszegi Reményi Ferenc,

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék