Rendeleti Közlöny a Magyar Királyi Honvédség számára - Személyes Ügyek, 1920 (47. évfolyam, 34-69. szám)

1920-07-19 / 54. szám

1414 54. szám. Nyugállományba helyeztetnek: 1919. évi julius hó l-ével: Bonda Géza, 7. magyar (volt honvéd) gyalog­ezredbeli tartalékos főhadnagy, a megejtett felülvizsgálat eredménye alapján, mint «rok­kant, népfölkelési fegyveres szolgálatra is alkalmatlan». Választott lakhelye: Alsó-Bogat puszta u. p. Somogyjád. (1482/2. R. E. H. sz. 1920. junius 10.); 1919. évi szeptember hó l-ével: Havas Gyula, a budapesti 1. népfölkelő parancs­nokság nyilvántartásában álló népfölkelő százados, a megejtett felülvizsgálat eredménye alapján, mint «rokkant, népfölkelési fegyveres szolgálatra is alkalmatlan». Választott lakhelye: Budapest. (3227/2. R. E. H. sz. 1920. junius 30.); 1919. évi november hó l-ével: Leipnik Bódog, a 20. népfölkelő parancsnokság nyilvántartásában álló népfölkelő alhadnagy, a megejtett felülvizsgálat eredménye alapján, mint «rokkant, népfölkelési fegyveres szolgá­latra is alkalmatlan». Választott lakhelye: Berlin-Schöneberg. (2908/2. R. E. H. sz. 1920. junius 30.); 1920. évi május hó l-ével: Gredinger Pál, 34. magyar (volt közös) gyalog­ezredbeli tartalékos főhadnagy, a megejtett felülvizsgálat eredménye alapján, miut «csa­patszolgálatra nem alkalmas, helyi szolgá­latra alkalmas», mozgósítás esetén magasabb parancsnokságoknál vagy hatóságoknál telje­sítendő irodai szolgálatra való előjegyzés mellett. Választott lakhelye: Putnok. (2634/2. R, E. H. sz. 1920. junius 25.); 1920. évi szeptember hó l-ével: Kunos Béla Elek, kaposvári csendőrkerületbeli százados, a megejtett felülvizsgálat alapján, mint «rokkant, mindennemű népfölkelési szol­gálatra is alkalmatlan». Lakhelye: Siklós. (458729/5. sz. 1920. julius 16.). Névváltoztatás: az 1920. J. 1010. szám alatt kormányható­sági megerősítést nyert örökbefogadási szerződés folytán • dr. Gerő Mihály, a m. kir. honvédelmi ministerium állományába tartozó százados-hadbiró ezentúl Démy-Gerő kettős családi nevet köteles használni. Nevezett személyi okmányai ehhez képest helyesbítendők. (428804/13. sz. 1920. junius 15.). Magyar honosság elismerése: a magyar királyi belügymiuister úr ad 6762/1920. II. a. számú honosítási okiratával Metz Rezső nyugállományú altábornagyot és 5060/1920. II. a. számn honosítási okiratával Metz Rezső főhadnagyot — mindkettőt pilis : csabai illetőséggel — honosította. Nevezettek személyi adatai ezek szerint helyesbítendők. (465203/8. b. sz. 1920. julius 15.). Hatályon kívül helyeztetik: Az 1919. évi 58. számú «A Vörös Hadsereg Rendeletei» (Személyes ügyek) 1172. lapoldalon közzétett Bonda Géza, volt 7. honvéd gyalog­ezredbeli tartalékos főhadnagy szolgálaton kivüli viszonyba helyezésére vouatliozó 175942/31. 1919. számú rendelet. (1482/2. R. E. H. sz. 1920. junius 10.). Érvénytelenítés: Szutter László hadnagy-állatorvos vasúti féláru jegy váltására jogosító arcképes igazolványát elvesztette, ér vény telem ttetik. (458733/6. sz. 1920. julius 15.). Ideiglenes nyugállományba helyeztetik: 1920.'évi augusztus hó l-ével: Kocsis József II., miskolci csendőrkerületbeli II. osztályú tiszthelyettes, a megejtett felülvizs­gálat alapján, mint «jelenleg szolgálatképte­len», egy év tartamára. Választott lakhelye: Páczin. (464803/5. sz. 1920. julius 17.). bádoki SOÓS Károly tábornok, s. k. m. kir. honvédelmi minister.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék