Rendeleti Közlöny a Magyar Királyi Honvédség számára - Személyes Ügyek, 1921 (48. évfolyam, 1-63. szám)

1921-10-15 / 50. szám

50. szám. 1921. október 15. SZEMÉLYES ÜGYEK RENDELETI KOZLONM A MAGYAR KIRÁLYI NEMZETI HADSEREG SZÁMÁRÉ I,. , -- y^V ^mr ^ Magyar királyi honvédelmi n*|frt£Íeri reildeleteK 19. Balogh Barna tábornok, 20. Rásky^László tábornok, 21. Lehoczky Béla tábornok. • í .5 V- . Tábornokok cím és jelleggel: 1. Norwalli Kőnek Emil cím és jelleggel ellen tengernagy, 2. Brokés István cím és jelleggel tábornok, 3. Ruff Ferenc cím és jelleggel tábornok, 4. Rővidi Maxon Oszkár cím és jelleggel tábornok Orvostábornokok: 1. Dr. Czékus Miklós, 2. Dr. Schürger József, 3. Dr. Scholtz Gyula. Hadbirótábornokok: 1. Dr. Pridafka József, 2. Szerdahelyi László. Hadbiztostábomokok : 1. Kolényi Károly, 2. Hazay Ödön, 3. Ábrahám Sándor. Gyalogság: Gyalogsági ezr* /ék: Sorolás előttxv, c: 1. Klempa Kálmán, 2. Genzinger Ferenc, 3. Thott Gábor, 4. Kovács Aladár, 5. vitéz Nagy Pál, 1 A trianoni békeszerződés folytán az alább megnevezett tisztek és katonai tisztviselők 1921. november 1-ével a nyugállományba helyeztetnek és mint a trianoni békeszerző­dés következtében nyugállományba helye­zettek ellátás tekintetében az 1921. évi XXXV. törvénycikk hatálya alá tartoznak. Tábornokok: Altábornagy ok: 1. Szepsiszéki és nagyborosnyói Bartha Lajos, 2. Karstenfelsi és hegyaljai Pacor József, 3. Mina Alajos, 4. Nyirjesi Létay Gyula. Tábornokok: 1. Lucich Károly ellentengernagy, 2. Riedl Lajos tábornok, 3. Gyirmóthi Lengerer János tábornok, 4. Csécsi-Nagy Imre tábornok, 5. Kissirai Sirchich Béla tábornok, 6. Érkeserüi Fráter Jenő tábornok, 7. Vencsellői Virányi Ferenc tábornok, 8. Szolnoki Jármy Elemér tábornok, 9. Rubint Dezső tábornok, 10. Balassa Béla tábornok, 11. Markóczy Antal tábornok, 12. Péterfalvi Molnár Elek tábornok, 13. Hainiss Győző tábornok, 14. Gernya László tábornok, 15. gróf Csáky Zsigmond tábornok, 16. Benicsek József tábornok, 17. Schranz Vilmos tábornok, 18. Nikolich Radivoj tábornok,

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék