Honvédségi Közlöny a Magyar Királyi Honvédség számára, 1928 (55. évfolyam, 1-27. szám)

1928-01-01 / 1. szám

5021 8 LV. évfolyam. i. szám. 1028. január 1. HONVÉDSÉG! KÖZLÖNY KIADJA A MAGYAR KIRÁLYI HONVÉDELMI MiNIEZTERlUPJI HONVÉD PARANCSNOKSÁGOK, HATÓSÁGOD, INTÉZETEK ÉS EGYÉNEK RÉSZÉRE A TÉRÍTÉSI DÍJ ÉVFOLYAMONKINT 12 — PENGŐ POLGÁRI HATÓSÁGOK ÉS EGYÉNEK RÉSZÉRE AZ El ŐFIZETÉSI DÍJ ÉVFOLYAMONKINT 16 — « EGYES PÉLDÁNYOK BOLTI ÁRA, TEKINTET NÉLKÜL AZOK TERJEDELMÉRE — - — ... 0 80 « amMonssnma* SZEMÉLYES ÜGYEK. KORMÁNYZÓI ELHATÁROZÁSOK. A Kormányzó Úr Ő Főmó'tósága megengedni méltóztatott, hogy Riedl Lijos nyugállományú altábornagy és Vitéz Bertalan Árpád 4. honvéd gyalogezredbeli százados, a rendkáptalan által nekik odaítélt katonai Mária Terézia-rend lovagkeresztjét elfogadhassák és viselhessék. (Korm. elhat, kelte: 1927 december 9.) (Rend sz. 16466 ein. 8. 1927 december 15.) A Kormányzó Úr Ő Főméltósága kinevezni méltóztatott: Andorka Rezső vezérkari szólgá'atot teljesítő magyar királyi őrnagyot, a magyar királyi követséghez Varsóba, katonai attachévá. (Korm. elh. kelte: 1927 december 14.) (Rend. sz. 16685/elnokség B. 1927 december 16.) A Kormányzó Úr Ő Fcméltósága az alább nevezettet kegyesen vitézzé felavatni és egyben megengedni méltóztatott, hogy családi neve előtt a «Vitéz» jelzőt viselhesse: Vitéz Molnár Imre, 10. honvéd gyalogezredbeli tiszthelyettesnek. E magas "elhatározással kapcsolatban elrendelem, hogy a «Vitéz» jelző uevezett személyi és erkölcsi okmányaiban keresztiilvezettessék. (Korm. elhat, kelte: 1922 augusztus 15.) (Rend. sz. 15937/eln. 10. 1927 december 13.) MINISZTERI RENDELET. Érvénytelenítés. Eörményesi Fiáth-Ercsényi Béla nyugállományú százados részére a 24901 /ein. 4. 1923. sz. alatt kiállított nj'ugdíjokirat ismeretlen módon elveízet.t. Ezennel érvényteleníttetik. (16494/eln. 4: sz. 1927 december 22.)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék