Honvédségi Közlöny a Magyar Királyi Honvédség számára - Személyes Ügyek, 1942 (54. évfolyam, 1-53. szám)

1942-04-03 / 14. szám

272 14. számú Honvédségi Közlöny 1942. április 3. dr. Kiss Gyulát II. ( 3. rangszám), dr. Martélyi Istvánt ( 7. ), Dalmy Ádámot ( 8. ), dr. szépvizi Imreh Gézát ( 9. ), dr. Bánsági Bélát (10. ), Margó Pált (11. ), nemes bárcziházi Bárczy Dezsőt (12. ). Komáromy Lászlót (13. ). nemes bresztyennei Bresztyenszky Lászlót (14. ); vitéz Horváth Árpádot (15. ), Pintér Lászlót (16. )• dr. Bátky Kázmért (17. ), dr. Kertész Lajost (18. ), Maklári-Klekner Pétert (19. ), dr. Kun Imrét (20. ), Nyilas Ivánt (21. ), dr. Mezlényi Egont (22. ), Finta Imrét I. (23. „ ), Nagyhetényi Jenőt (24. ), dr. Bazsó Lajost (25. ), Bodonyi Károlyt (26. ), nemes Simon Lászlót III. (27. „ ); 1942. április 1-i ranggal: dr. Szentandrássy Eleket ( 1. rangszám), nemes posoni Szent-Martoni Ernőt ( 2. „ ), dr. nemes Németh Lászlót ( 3. ,, ), Korondi Bélát ( 4. „ ), dr. Csáki Józsefet (5. „ ), dr. Csellár Gábort ( 6. „ ), dr. Bányai Lászlót ( 7. „ ), dr. Kőrössy Zoltánt ( 8. „ ), dr. nemes lépesfalvi Lépes Ottót (9. „ ), dr. Nyerges Pált (10. „ ), dr. Vörös Lászlót (11. „ ); főhadnagyokká: a következő hadnagyokat: 1940. évi május hó 1-ével: 1939. november 1-i ranggal: dr. Zöldi Mártont (1- rangszám); 1942. évi április hó 1-ével: 1942. április 1-i ranggal: Eadnay Lászlót ( 1- rangszára), Botond Lászlót II. ( 2- >. ). Fadgyas Lászlót ( 3. „ Kaskó Lászlót ( 4. „ vitéz nemes pákosi Paxy Károlyt ( 5. „ ), Száday Bélát ( 6. „ ), Tarnóy Gyulát (7. >. )­Kulifay Lászlót (8. ,, ), Nagy Bélát III. ( 9. „ ), Gerencséry Mihályt (10. ,, ), Lóm Bélát . (H- .. )­Csaba Lajost (12. „ ),

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék