Honvédségi Szemle 1987/2

1987 / 7. szám

//V у HONVÉDSÉGI Н|г ДУ ^Е» д. lL. Ж». «Я#? gY, ' ?§$& ж .Ä1 2$£ l|g щ 1щ Щ Шв Ä: р ;; ­№ ;í$í " Як j$T Hg ЯИ ЦК Я? ЖЖ |'Л^^,.,. ■■•' 'шл10Г Egészségmegőrzés és gyógyítás a nép­hadseregben. - A katonaorvosi hivatás és -etika napjainkban. - Beruházások és elképzelések a katonaegészségügyi létesítmények fejlesztése terén. - Az AIDS elleni védekezés módjai és esz­közei a NATO-hadseregekben. A találkozóharc megvívásának sajá­tosságai és mindenoldalú biztosítása. - A portyázó osztagok alkalmazása. - A csapatkiképzési rendszer korszerű­sítésének folyamata, céljai és lehető­ségei általában és a különböző fegy­vernemeknél. - A trenazsőrök alkal­mazása a kiképzésben. - A stock­holmi katonai jellegű bizalomerősítő intézkedések lényege és gyakorlata - egy megfigyelő benyomásai alapján. Eszmecsere, vita becsületünk védel­méről a protekciózással és a korrup­cióval szemben. 1987/7

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék