Honvédségi Szemle 2008

2008 / 1. szám

A Magyar Honvédség központi folyóirata Megjelenik évente hat alkalommal, minden páratlan hónapban Kiadja a Honvédelmi Minisztérium Honvéd Vezérkar Honvédségi Szemle A kiadásért felel: Mikita János mk. altábornagy Szerkesztőbizottság Elnök: Mikita János mk. altábornagy Tagok: Benkő Tibor vezérőrnagy Bocskai István Juhász István vezérőrnagy Frigyer László mk. dandártábornok Dr. Harai Dénes ezredes Katona Károly mk. dandártábornok Kovács József dandártábornok Dr Lakatos László mk. vezérőrnagy Lamos Imre dandártábornok Dr. Nagy László nyá. ezredes Dr. Németh András orvos dandártábornok Sajner Gyula ezredes Siposné dr. Kecskeméthy Klára ezredes Szerkesztőség Felelős szerkesztő: Kiss Zoltán Olvasószerkesztő: Gútai Katalin Fotó: HM Zrínyi Kht. és archív Szerkesztőségi titkár: Tálics Krisztina A szerkesztőség címe: 1138 Budapest Népfürdő u. 15/A Telefon/fax: 239-0146 E-mail: hsz@regiment.hu A HM Zrínyi Kht. megbízásából szedte és tördelte: Kornétás Kiadó és Kereskedelmi Kft. Felelős vezető: Pusztay Sándor ügyvezető igazgató Műszaki szerkesztő: Odler Péter Nyomdai munkák: Grafika Press Zrt. Felelős vezető: Farkas Tamás vezérigazgató A folyóiratot a HM Zrínyi Kommuniká­ciós Kht. terjeszti. Terjesztési munkatárs: Báli Józsefné Telefon: 272-02; 459-5355 Ár nélküli, belső terjesztésű kiadvány. A megrendelés nélkül küldött kéziratokat lehetőségeink szerint gondozzuk, de visszaküldésükre és megőrzésükre nem vállalkozunk. HU ISSN 1216-7436 Címlapfotó: Galovtsik Gábor felvétele A Honvédségi Szemle tagja az Európai Katonai Sajtószövetségnek (EMPA). Tartalom Havril András vezérezredes: Közös szakmai párbeszéd, alkotó útkeresés 3 Tömböl László mk. altábornagy: Összhaderőnemi gondolkodás, alkalmazás és szervezet 5 Hornyák Zsolt mk. alezredes- Szép László ezredes: A haderőtervezés, -szervezés és doktrínafejlesztés irányai a Magyar Honvédségben 9 Katona Károly mk. dandártábornok - Kovács Tamás őrnagy: A központi személyzeti munka aktuális feladatai 13 Sülé Attila mk. ezredes - Csabianszkí Viktor mk. őrnagy: A Magyar Honvédség tapasztalatfeldolgozó rendszerének kialakítása 16 Békési István vezérőrnagy: A NATO műveleteinek változásai 18 Kristály Péter százados - Bodnár Csaba őrnagy: Egy „ezreddel” a békéért. A Magyar Honvédség részvétele a nemzetközi béketámogató műveletekben 23 Rózsa Tibor ezredes - Hangya Gábor őrnagy: Az újjáépítés és a biztonság katonai feladatai Baghlanban 26 Ujházy László: Felkészítés a NATO összhaderőnemi kötelékei parancsnokságain rendszeresített beosztásokra 30 Ágota András mk. százados - Nagy Tamás őrnagy: A Combined Endeavor 2008 gyakorlat előkészítése és végrehajtása 32 FÓRUM Fórum a kiképzésről Juhász István vezérőrnagy: Egy induló sorozat elé 36 Király István alezredes: Alapkiképzés - egy kicsit másképp 36 MÚLTUNK Dr. Sebestény Sándor: A honvédség születése 1848-ban 41 SZEMLE A NATO-ban dolgozni, Rómában élni Siposné dr. Kecskeméthy Klára ezredes új könyvéről (dr. Bertalan György nyá. alezredes) INTERJÚ 44 Bevetésre készen. Beszélgetés Szűcs Péter András dandártábornokkal (Vastagh László nyá. alezredes) 46

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék