Honvédségi Szemle 2009

2009 / 1. szám

Honvédségi Szemle * MAGYAR HONVÉDSÉG KÖZPONTI FOLYÓIRATA Megjelenik évente hat alkalommal, minden páratlan hónapban Kiadja a Honvédelmi Minisztérium Honvéd Vezérkar A kiadásért felel: Mikita János mk. altábornagy Szerkesztőbizottság Elnök: Mikita János mk. altábornagy Tagok: Benkő Tibor altábornagy Bocskai István Juhász István vezérőrnagy Frigyer László mk. dandártábornok Dr. Harai Dénes ezredes Katona Károly mk. dandártábornok Kovács József dandártábornok Dr. Lakatos László mk. vezérőrnagy Lamos Imre dandártábornok Dr. Nagy László nyá. ezredes Dr. Németh András orvos dandártábornok Sajner Gyula ezredes Siposné dr. Kecskeméthy Klára ezredes Szerkesztőség Felelős szerkesztő: Kiss Zoltán Fotó: HM Zrínyi Kht. és archív Szerkesztőségi titkár: Lukács Györgyi A szerkesztőség címe: 1138 Budapest Népfürdő u. 15/A Telefon/fax: 239-0146 E-mail: hsz@regiment.hu A HM Zrínyi Kht. megbízásából szedte és tördelte: Kornétás Kiadó és Kereskedelmi Kft. Felelős vezető: Pusztay Sándor ügyvezető igazgató Műszaki szerkesztő: Odler Péter Nyomdai munkák: Grafika Press Zrt. Felelős vezető: Kőhidi Imre vezérigazgató A folyóiratot a HM Zrínyi Kommuniká­ciós Kht. terjeszti. Terjesztési munkatárs: Báli Józsefné Telefon: 272-02; 459-5355 Ár nélküli, belső terjesztésű kiadvány. A megrendelés nélkül küldött kéziratokat lehetőségeink szerint gondozzuk, de visszaküldésükre és megőrzésükre nem vállalkozunk. HU ISSN 1216-7436 Címlapfotó: Galovtsik Gábor felvétele A Honvédségi Szemle tagja az Európai Katonai Sajtószövetségnek (EMPA). Tartalom Tömböl László mk. vezérezredes: Új év, új feladatok 3 Havril András vezérezredes: A Magyar Honvédség a katonaikultúra-váltás útján 4 Dr. Harai Dénes ezredes: Gyors gondolkodás és bátor cselekvés 11 Dr. Kőszegvári Tibor nyá. vezérőrnagy: A gerilla-hadviselésről (1.) 13 Mező András mk. őrnagy: A rögtönzött robbanószerkezetek elhárításáról 17 Besenyő János őrnagy: Az ENSZ leszerelési, demobilizációs és reintegrációs programjai Afrikában 24 Eperjesi Andrea: Fókuszban a NATO kommunikációja 27 Sári Gábor alezredes: Logisztikai szakkiképzés az MH Összhaderőnemi Parancsnokságon 29 Hegedűs Henrik alezredes: A teljesítményértékelés és a tudásmenedzselés dilemmái 30 Dr. Bertalan György nyá. alezredes: Tanácskoztak a vezénylózászlósok 33 MÚLTUNK Miklós Zoltán: Katonai nevelés és képzés az osztrák - magyar kiegyezésig 36 SZEMLE Egy önéletrajzi könyv margójára (dr Kolozsvári Sándor nyá ezredes) 39 Szomorú hősi halál (dr. Pataky Iván nyá. ezredes) 40-41 A magyar katonai felsőoktatás a hidegháború „leghidegebb” szakaszában (dr. Kőszegvári Tibor nyá. vezérőrnagy) 42 FÓRUM Takács Tibor: A hős tábornok. Alakulat-névadók: Klapka György 43 INTERJÚ A Néphadseregtől a Magyar Honvéd magazinig 46 (Kiss Zoltán nyá. alezredes)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék