Hungarológiai Értesítő. XIV. évfolyam. Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság (1999)

Bibliográfiák - A magyar irodalomtudomány bibliográfiája, 1990. Összeállította: Dobó Katalin

182 THIENEMANN TIVADAR CSIBRA István: A szellemtörténeti irodalomtudomány klasszikus művéről. (T. T.: Iro­dalomtörténeti alapfogalmak.) = It 1990. 1. sz. 164-169. LENGYEL Béla: T. T. levelei az emigrációból. Születésének századik évfordulójára. = Nagyv 1990. 9. sz. 1407-1409. [Három levél Zolnai Bélának és Lengyel Bélának] THINSZ GÉZA BÖRÖNDI Lajos: Káprázat. T. G. költészete. = Hét 1990. 6. sz. 13. BÖRÖNDI Lajos: A kétnyelvűség kereszthuzatában. T. G. költészete. = ÚjFo 1990. 5. sz. 61-65. HANÁK Tibor: Érosz és Atroposz között. T. G. verseiről. = Szivárvány 32. sz. 1990. 163-168. Nekr. Lászlóffy Aladár = Helikon 1990. 31. sz. 6.: Sz. E. [Szekér Endre] = Fo 1990. 10. sz. 96. THOMKA BEÁTA *T. B.: Esszé terek, regény terek. Forum, Újvidék, 1988. 197 1. THURZÓ GÁBOR RÓNAY László: Társunk, az irodalom. T. G. „Úgy legyen." 182-185. - Ötlet és elbeszélés. 185-189. - író - kutyával. 189­191. TOLDYISTVÁN MANDELIK Ágnes: A színpadi szatíra lehetősége és lehetetlensége. (Kísérlet a magyar polgári vígjáték megteremtésére T. I. két drámájában.) = It 1990. 2-4. sz. 419^434. [A jó hazafiak; Az új emberek] TOLLAS TIBOR T. T.: Szabadon, de sose szabadulva. A váci börtön udvarán hajdan elásott versek nyo­mában. = Nemzetőr 1990. 486. sz. 5. D. G. [Demszky Gábor]: Beszélgetés Tollas Tiborral. = Szivárvány 32. sz. 1990. 94-99. KÁRPÁTI Kamii: T. T. 1. (Ifjúság, börtön.) = Stádium 1990. 1. sz. 39-54. KÁRPÁTI Kamii: T. T. 2. (Itthoni kút vizére szomjazó.) = Stádium 1990. 2. sz. 85-88. MEDVIGY Endre: „Bebádogoztak minden ablakot." T. T. köszöntése. = Holnap 1990. l.sz. 17-19. TÓTH Bálint: „Bebádogoztak minden ablakot!" = MFórum 1990. 7. sz. 8.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék