Hungarológiai Ismerettár 7. (Budapest, 1990)

Peter Sherwood: Nyelvtan, terminológia, nyelvta­nítás: nyelvleírás és pedagógia összefüggése két terminus techniku s példáján Tatár Mária Magdolna: Kontrasztív megfigyelések a magyar nyelvtan tanításában IV. szekció: Az oktatás módszertana Bazsó Zoltán: A "Magyar nyelvkönyv bolgárok szá­mára" c. tankönyv komplex elemzése Beöthy Erzsébet: Magyar nyelvoktatás magyarság­tudományi kontextusban. Amszterdami tapasz­talatok, eredmények és tervek Csécsy Magdolna: Helyzetközpontú vagy nyelvtan­központú magyartanítás? Erdős Dózsef: A vizuális szemléltetés a magyar idegen nyelvként való oktatásában és a Színes magyar nyelvkönyv szemléltetési rendszerének néhány kérdése Fazekas Tiborc: A magyar nyelv oktatásának ta­pasztalatai Hamburgban Guttmann Miklós: A szlovéniai kétnyelvű oktatás a magyar lektori munka tükrében Horváth Mátyás: A magyar mint idegen nyelv (kör­nyezeti nyelv) tankönyvei ^Jugoszláviában Hollósy Béla: Egy angolul beszélőknek készülő ma­gyar tanulói szótár tervezete és előmunkála­tai Kiss Antal: A magyar igeragozás oktatásának kér­dései (finnországi tapasztalatok alapján)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék