Régi és új peregrináció. Magyarok külföldön, külföldiek Magyarországon I. Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság – Scriptum Kft. Budapest – Szeged (1993)

VII A. Sajti Enikő: Egy kisebbség szervezkedésének lehetőségei és korlá­tai. A jugoszláviai magyarság 1918—1929 317 Sándor Klára: A Marsigli-féle székely rovásnaptár és más 15. századi kalendáriumok 322 Sieroszewski Andrzej: Benyovszky Móric — az irodalmi peregrináció példája 332 Szabó Ferenc: Az első világháború hatása a népi életszemléletre 339 Szabó Ferenc S. J.: Pázmány Péter, az európai szellemáramlatok köz­vetítője. Az Opera Omnia Pázmány életművében 347 N. Szabó József: Magyar kultúra — világkultúra. Magyarország kul­turális és tudományos kapcsolatai a politikai pluralizmus idején, 1945-1946 363 Szaladze Manana: Egy georgiai (grúz) regény magyar hőse 374 Szegfű László: Idegenek, külföldiek Magyarországon a pogánylázadá­sok korában 378 Szendrey, Thomas: The Origin and Development of Christian Democ­racy in Hungary: the Role of Alexander Giesswein, Writer, Social Reformer and Scholar: 1856—1923 387 Szőke György: Magyarok Szolzsenyicinnél — Szolzsenyicin a magya­roknál 396 Sztikalin, Alekszandr.: Ideologicseszkaja i kulturnaja ekszpanszija sztalinizma v Vengrii (vtoraja polovina 1940-h — pervaja polovina 1950-h gg) 400 Szuvizsenko, Leonyid: H. G. Wells „William Clissold világa" című regényének fogadtatása Magyarországon 422 M. Takács Lajos: Az utóbbi két évized magyarországi és kárpátaljai magyar irodalmi és filológiai kapcsolatairól 428 Tatár Mária Magdolna: Bj<f>rnstjerne Bj<)>rnson és szlovák informáto­rai: mi történt Csernován? 432 Thomka Beáta: Rokon jelenségek az elmúlt évtizedek magyar és ju­goszláviai prózájában 443 Tomis, Karol: Emigráns magyar írók Csehszlovákiában 1919 után 447 Újfalusi Németh Jenő: Az Essay on Mantől az Ágis tragédiájáig. Egy ideológia transzformációja 452 Várhelyi Ilona: Magyar irodalmi kapcsolatok nyomai a Finn Irodalmi Társaság archívumában 462 Vinnai Győző: Magyar—jugoszláv kapcsolatok alakulása 1920—1926 között 466 Vizkelety András: A Domonkos rend tudományközvetítő szerepe Ma­gyarországon a 13—14. században 473 Zseliczky Béla: A magyar és szovjet társadalmi élet főbb eszmei és reálpolitikai kölcsönhatásai (a magyar demokratizálódási törekvé­sek szempontjából) 480

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék