A magyar művelődés és a kereszténység III. Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság – Scriptum Rt. Budapest – Szeged (1998)

XIV Szabó Ferenc: A protestáns egyházak autonómiája körüli politikai küz­delmek a Bach-korszakban 1749 Tatár Mária Magdolna: Bjornson és szlovák informátorai: Mi történt Csernován? (Andrej Hlinka perének sajtóvisszhangja) 1755 Nagy Olga: Az egyház kulturális és mozgalmi szerepe az erdélyi ki­sebbségi létben 1759 Salat Levente: A kisebbségi helytállás modelljei 1765 Pozsony Ferenc: Egyház, népi kultúra és identitás kapcsolata a romá­niai magyar szórványközösségekben 1778 Várdy Béla: Magyar vallási élet gyökerei Amerikában a századforduló idején 1785 Várdy Huszár Ágnes: Az amerikai magyar egyházközségek megszüle­tése és kifej lődése 1796 Iskola és könyvtár Fedinec Csilla: Az ungvári görög katolikus tanítóképző kultúrmissziója az észak-keleti Felvidéken 1813 Mihalovics Árpád-M. Lengyel Alojzia: Katolikus gimnáziumok Észak­kelet-Magyarországon (1920-1948) 1820 Cseke Péter: Keresztény erkölcs és kisebbségi ifjúságnevelés a két vi­lágháború közötti Erdélyben 1842 Engel Köllő Károly: Az Erdélyi Katolikus Akadémia megalakulása és működése 1851 Csicsery-Rónay István: Könyvkiadás az emigrációban a keresztyén hu­manizmusjegyében 1863 Kovács Ilona: Az amerikai magyar egyházi kiadványok 1868 Csapó Julianna-Csáky S. Piroska: Áhítat vagy divat? (Magyar nyelvű egyházi kiadványok Vajdaságban 1945-1995 1885

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék