Ifjúsági Magazin, 1968 (4. évfolyam, 1-12. szám)

1968-03-01 / 3. szám

Időszámításunk előtt 48-ban, a római birodalom ura, Caesara pharsalosi csatában legyőzi Pompei- ust, aki Egyiptomba menekül. Caesar is elindul hajóhadával Egyiptomba, véget akar vetni az ot­tani trónörökös testvérpár, Ptolemaios és Kleo­pátra viszálykodásának. A rendkívül szép és okos egyiptomi királynő alakja Shakespeare lángelméjét is megihielte. Két tragé­diája állít soha el nem halványuló emléket Kleopátrának: az Antonius és Kleopátra és a Julius Caesar. A Kleopátráról szóló történeti és iro­dalmi műveknek világszerte se szeri, se száma. Ez a kétrészes, színes, szélesvásznú amerikai szuperfilm Plutarchos, Sue­tonius, Appien munkáinak és C. M. Franzero „Kleopátra élete és kora” c. könyvének alapján készült. Általános vélemény szerint a film­gyártás történetének legpazarabbul kiállított és legdrágább produkciója. Előkészítése és Kaliforniában, Egyip­tomban, Rómában történt forgatása majdnem öt esztendeig tartott... Ál­landó statisztáinak és műszaki dol­gozóinak száma 1500 főre rúgott. Ró­mában külön 7000 statiszta öltözött be korhű kosztümökbe a film egyik legnagyobb szabású jelenetsorához, Kleopátra Rómába érkezéséhez. A filmhez 26 000 kosztüm készült. Ró­mában egy tízperces felvétel 50 mil­lió lírába került, és a hónapokon át tartó felvételek során a statiszták havi 250 000 líra fizetést kaptak. Kleopátra 18 udvarhölgyét 350 kü­lönféle nemzetiségű jelöltből válasz­tották ki, egy hónapig tartott a zsű­rizés, és az eredmény: 5 olasz, 2 fran­cia, 4 amerikai, 2 svéd, 1 indonéz, 1 angol, 1 görög, 1 holland, 1 kínai nő­re esett a választás. Kleopátra egyip­tomi lakosztályait archeológiái do­kumentumok alapján építették fel másfél millió dolláros költséggel. Mindent egybevetve: a 20th Century Fox szuperprodukciójának összkölt­sége: 68 millió dollár. A filmet Joseph L. Mankewicz rendezte olyan nemzetközi hírű mű­vészek közreműködésével, mint Eli­sabeth Taylor, Richard Burton és Rex Harrison. A filmet még ebben az esztendőben a magyar közönség is láthatja. so rm l j i’i r-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék