Ifjúsági Magazin, 1971 (7. évfolyam, 1-12. szám)

1971-04-01 / 4. szám

BRIAN JONES Ha lehet, a Rolling Stones egyik ala­pító tagja még szertelenebbül téko- zolta el fiatal életét, mint Jimi Hendrix. Pedig eleinte úgy látszott, hogy józan életnek néz elébe. Szü­lei, az egyszerű angol emberek, fiúkból jóravaló felnőttet akartak nevelni. „Rendszeresen jártam temp­lomba és iskolába, a hajam épp­olyan rövid volt, mint az akkori nagy átlagé” — mesélte magáról a szőke Brian. „Az iskola befejezése után egy építészeti irodában vállal­tam munkát, ahol a saját elképze­léseimet akartam megvalósítani. De ahelyett, hogy hallgattak volna rám, lekezelően azt mondták, hogy men­jek, és főzzek nekik egy teát. Ez az­tán elreccsentette az életemet. Egy­szerre elegem lett az építési irodá­ból.” Emiatt félreismertnek érezve ma­gát, csatlakozott a hasonlóan véle­kedő fiatalokhoz, és céltalan csavar­gásokkal ütötte agyon idejét. Egyik napról a másikra élt, néha alkalmi munkát vállalt. Közben muzsikált, és ebben valóban kitűnő tehetség­nek bizonyult. „Gitárom megszaba­dított az egész pocsékságtól, ami kö­rülvett. Minden kedden London egyik külvárosában, Ealingben egy koszos iskolában játszottam. 1962- ben egy ilyen keddi estén felugrott hozzám a színpadra Mick Jagger és Keith Richard. Bekapcsolódtak a já­tékba. Azonnal megértettük egy­mást. Később csatlakozott hozzánk Bill Wyman és Charlie Watts. Így született a Rolling Stones.” Brian Jones lett a leghíresebb. Nem fogytak ki az újságok ama bot­rányaiból, amelyeket nőügyei, kábí­tószeres orgiái keltettek. Egyik gyer­mektartási pert a másik után indí­tották ellene. Kezdődött Linda Law- rence-szel, folytatódott Pat And- rewsszel és Miss Valerie-vel, s be­fejeződött Dawn Molloy-val. De ezzel még nem szabadul meg a bíróságoktól. 1967-ben kábítószert találnak nála, ezért kell törvény elé állnia. 1968-ban ugyanezért. Ekkor már zavaros, valóságos aggastyán a szakadatlan alkohol és kábítószer kicsapongásoktól. Zuhanva züllik egész a pusztulásig. 1968 júniusában megválik a Rolling Stones együttes­től. A jobb napokban birtokot vásá­rolt 350 ezer nyugatnémet márkáért Hartfieldben. Ide vonul vissza. El­hagyatott, teljes roncs az alig hu­szonhat éves fiatalember. Néhány ismerősével és utolsó barátnőjével, Anna Vohlinnal murit csap, hogy fe­lejtsen. Sikerült felejtenie: tele al­kohollal és kábítószerrel belefullad villája úszómedencéjébe. Egyszer azt mondta, nem akar a leggazdagabb ember lenni a teme­tőben. Legalább ez a vágya telje­sült. Egymillió-hétszázezer nyugat­német márka adósságot hagyott maga után. De ne sajnáljuk hitelezőit. Az üz­letemberek ennél sokkal többet ke­restek rajta. JANIS JOPLIN A sátán mámoráért harmadiknak a szőke texasi lány fizetett életével. Huszonhét éves volt, amikor 1970. október 4-én megtalálták holttestét egy hollywoodi motelszobában. Kar­ján tizennégy befecskendezést talált a rendőrség. Tizennégy ampulla ká­bítószer — ez már nem önveszélyes könnyelműség, hanem eltökélt ön- gyilkosság. Szeretett azzal dicsekedni, hogy szülővárosában, a texasi Port Ar- thurban ő volt az első hippy. Csa­ládja a jobb keresetű munkásréteg­hez tartozott. De Janis Joplin több fantáziát látott a csavargásban, mint abban, hogy szülei óhajára tanítónői oklevelet szerezzen. Csavargás köz­ben alkalmi munkát vállalt, legin­kább sötét lebujokban szolgálta ki a vendégeket itallal és egyébbel, őszintén szokott magáról beszélni: „Remek pincérnő voltam, de csak addig, amíg nem kaptam csömört a munkától. De a csömör mindig gyorsan bekövetkezett. Akkor aztán, gyerünk tovább.” Bár tágas ország az USA, nagy részét rövid időn be­lül végigcsavarogta. Kóborlás köz­ben hallotta Huddie Ledbettert éne­24 rm

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék