Ifjúsági Magazin, 1973 (9. évfolyam, 1-12. szám)

1973-10-01 / 10. szám

éves) 5430 T körút 1 Etelka' Tóth Mária, 2092 Buda­keszi, Vöröshadsereg u. 122. (20 éves) — Senkár István, 2536 Nyergesújfalu, Széche­nyi út 16. (16 éves) — Nagyhajú István, 1173 Bu­dapest, 501. út 12. (19 éves) — Takács Irén, 216B Or­bottyán, Bartók B. u. 90. (18 éves) — Kovács István, 6060 Tiszakécske Klsíöld u. 42. (18 éves) — Fejes Ernő, 2330 Dunaharasztí, Sallai I. u. 30. (17 éves) — Horváth Katalin, 2738 Budapest, Bu­dai út 449. (15 éves) — Csapó József, 6000 Kecske­mét, Borbás u. 84. (16 éves) — Megyesi Sarolta, 2738 Bu­dapest, Budai út 203. (15 éves) — Máj kel Ilona, 8893 Szentliszló, Felszabadulás u. 24. (18 éves) — Kovács Il­dikó, 8261 Badacsony, Hab­leány-Iroda (18 éves) — Agfalvi János, 8960 Lenti, Pf. 36/0 (22 éves) — Kauf­mann Ilona, 8427 Bakony- bél, Jókai út 39. (15 éves) — Nagy István, Budai Já­nos, Módis János, 1037 Bu­dapest, Kunigunda út 25— 27. — Kiss Mariann, 4400 Nyíregyháza, Honfoglalás út 1/a. (16 éves) — Hegedűs Ilona, 3874 Hemádvécse, Béke tér 7. (15 éves) — Klúcsik Blanka, 2621 Verő­ce, Rákóczi út 27. (17 éves) — Hate Jer Mária, 2941 Acs, Bem J. út 29. (17 éves) — Labancz Anna, 3874 Hemád­vécse, Béke tér 7. (15 éves) — Szóka Ákos, 8360 Keszt­hely, Vak Bottyán út 3. (16 éves) — Kovács Péter, 8360 Keszthely, Tanácsköztársa­ság út 16. (16 éves) — Ká­das Éva, 3874 Hemádvécse, Béke tér 7. (16 éves) — Zsigmond Piroska, 2477 Ve­réb. Vöröshadsereg u. 99. (15 éves) — Czigány Gábor, 6080 Szabadszállás, Petőfi út 14. (20 éves) — Pénzes Jo­lán, 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 32. (16 éves) — Novák Mária, 5430 Tisza- földvár. Tópart út 13. (17 éves) — Fazekas Eszter, Tiszaföldvár. Baross j 104. (17 éves) — Rézsó 5340 Kunhegyes, Arany J. u. 40. (14 éves) — Egry Ágnes, 3987 Bodrogha- lom, Szabadság u. 82 b. (17 éves) — Kovács Erzsébet, 2360 Gyál, Ady E. u. 38. (17 éves) — Jandácsik Sándor István, 2740 Abony, V. Tég­lagyár út 30. (20 éves) — Bökönyi Erzsébet, 4030 Deb­recen, Diószegi u. 22/a. (17 éves) — Kovács Piroska, 4031 Debrecen, Császár P. u. 44. (17 éves) — Tasi Ilo­na, 6000 Kecskemét, Felső- széktó u. 136. (15 éves) — Balogh Mária, 9700 Szom­bathely, Bajnok u. 6. (17 éves) — Lábas Veronika, 3950 Sárospatak, Szalontai u. 16. (14 éves) — Sánta Má­ria, 4002 BeUegelő 1076. (17 éves) — Bíró Erzsébet, 5420 Túrkeve, Hajdú B. út l/a. (20 éves) — Fodor László, 5123 Jászárokszállás, Ha­lász u. 3. (22 éves) — Gulá- csi Rozália, 5911 Orosháza. Külső-monor 21. (16 éves) — Szita Annamária, 5800 Mezőkovácsháza, Árpád út 104. (17 éves) — Murvai Ro­zália, 5700 Gyula, Mikes Ke­lemen u. 8. (15 éves) — Karácsony György, Mezei István, Novák József, 5300 Karcag, Pf. 26/T. (20—21 évesek) — Kiss Mária, 5440 Kunszentmárton, Madách út 50. (20 éves) — Bagi Agnes, 5560 Békésszentandrás, Da­rabos u. 15. (16 éves) — Sepslk József, 5820 Mezőhe­gyes, 18-as major (22 éves) — Mészáros Tünde, 5560 Bé­késszentandrás, Kálvin u. 14. (16 éves) — Angyal Sán­dor, 3997 Füzérkomlós, Ady E. u. 3. (17 éves) — Gyur- Ján Éva, 2013 Pomáz, Klsrét u. 2. (15 éves) — Rapcsák Anna, 6097 Kunadacs, Alsó u. 18. (20 éves) — Péter Te­réz, 5553 Kondoros, Árpád u. 41. (15 éves) — Sztakó Jenő, 6336 Szakmár, Dózsa Gy. u. 13. (21 éves) — Taskó Julianna, 5672 Murony, Ady E. u. 1. (16 éves) — Hajnal Erzsébet, 6762 Sándorfalva, Attila u. 12. (17 éves) — Il­lés Julianna, 6353 Dusnok, Semmelweis út 1. (16 éves) — S. Kovács István, 6065 Lakitelek, Hunyadi u. 17. (17 éves) — Budai Mária. 6612 Nagytőke, Jaksor 29. (14 éves) — Kovács Éva. 5650 Mezőberény, Budai Nagy A. u. 54. (16 éves) — Kertész Katalin, 8790 Zala- szentgrót, Mikszáth K. út 33. (15 éves) — Varga Dezső, 8961 Lenti, Pf. 34/H — Har­matit Nándor, 8900 Zala­egerszeg, Pf. 225/C (20 éves) — Mészáros Mária, 1135 Bu­dapest, Szegedi út 27. — Galambos Margit, 1066 Bu­dapest, O u. 5. — Márton- falvy Tibor, 3700 Kazinc­barcika, Epitők út 38. (19 éves) — Nagy Éva, 5560 Bé­késszentandrás, Kossuth u. 8. (16 éves) — Csordás Kál­mán, 8891 Várfölde, Fő u. 25. (17 éves) — Pauer Kata­lin, 8072 Sőréd, Petőfi u. 29. (17 éves) — Svárda Éva, 8072 Sőréd, Kossuth u. 19. (17 éves) — Nagy Károly, 7521 Kaposmérő, Kossuth u. 84. (22 éves) — Mártonfalvy Gábor, 3700 Kazincbarcika, Épitők út 38. (17 éves) — Piskó Mária, 6041 Kerek­egyháza, Papszék u. 62. (15 éves) — Trosztmér Klára, 8060 Mór, Dózsa Gy. u. 26. (14 éves) — Turcsi Klára. 6758 Röszke, I. kér. 23. (15 éves) — Keszthelyi Éva, 8691 Szőllöskislak, Rákóczi út 29. (19 éves) — Micheller László, 8786 Kustány, Petőfi út 23. (18 éves) — Kovács Márta, 8315 Gyenesdiás 343. (16 éves) — Polgár László, Dornyi József, Pataki Lász­ló, 8087 Alcsútdoboz, Pf./L (21 éves, 23 éves, 21 éves) — Mayer Erika 6352 Fájsz, Szt. István u. 12. (18 éves) — Horváth Erika, 5560 Békés­szentandrás. Lenin u. 62. (16 éves) — Szabó Ferenc, 8900 Zalaegerszeg-Bazita, Fő út 49. (21 éves) — Györkös Gyöngyi, 8348 Megyer, He- tyei út 7. (17 éves) — Faze­kas Péter, 1553 Budapest, Pf. 28/D (21 éves) — Kéri Katalin, 5322 Tiszaszentim- re, Sport út 1. (17 éves) — Losonczi Valéria, 6445 Bo- rota, Jókai M. u. 82. (17 éves) — Vigh Ibolya, 6800 Hódmezővásárhely, Lenin u. 56/a. (18 éves) — Zacsok István, 8700 Marcali, Pf. 32/H (20 éves) — Merk Ju­dit, 8451 Padragkút, Jókai u. 4. (17 éves) — Surányi Márta, 8451 Padragkút, Sza­badság u. 17. (17 éves). Budapest egyik belvárosi gimnáziumának regénybeli osztályközösségéből, ha tör­ténetesen Simó Klári vagy Bajári Kata hiányzik azon a napon, Magda néni, az osztályfőnök simán megkér­dezi: ki látogatja meg a tá­volmaradottat. Valaki bizo­nyára jelentkezik, s az osz­tály napirendre tér az eset fölött. Am azon a bizonyos napon Szecsö Irén hiány­zott. Szecső, aki kimondat­lanul is példaképe volt ta­nulótársainak, s aki nem­csak távol maradt az isko­lától, hanem rejtélyes mó­don napokra eltűnt. Ez a felfedezés viharként kavar­ta föl az osztály és a tan­testület kedélyvilágát, mivel a rendkívüli eseményt szok­ványos találgatásokkal nem lehetett megmagyarázni. S míg a titokra fény de­rül, s Irén is életjelt ad magáról, addig Dániel Anna remekebbnél remekebb lé­lektani rajzaiból alaposan megismerjük és megszeret­jük a társukért aggódó lá­nyokat, fiúkat, mindenek­előtt azonban Magda nénit, a legkevésbé pedagógus tí­pusú nevelőt. Az ö türel­métől és bölcs tapintatától lesz eredményes és példa­adó a titok kibogozása, a nagy „nyomozás”, (MÓRA KÖNYVKIADÓ) LEHET JELENTKEZNI Az Állami Déryné Szín­ház zenés színházhoz vonzó­dó fiatalokat keres meghall­gatásra, valamint kottaol­vasó beategyütteseket vagy egyéni jelentkezőket. KORHATÁR: nőknél 17—25, férfiaknál 20—30 év. A színészjelentkezőktől írás­beli jelentkezést, a zene­karoktól és zenészektől az írásbeli jelentkezésen kívül magnószalagot kérünk. Címünk: Állami Déryné Színház „Zenés stúdiófelvétel” Postafiók 192.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék