Ifjúsági Magazin, 1985 (21. évfolyam, 1-12. szám)

1985-03-01 / 3. szám

nem orvosi beavatkozás nélkül elmúlnak. Ha nem, akkor se a kocsmába menj, hanem a doktorhoz. Az egész úgy kezdődött, hogy nem vágom a mate­kot, ezért tavaly (3. osztá­lyos voltam a szakközép­ben) a matektanárnőm — aki csinos és fiatal — kor­repetálásra hívott. Amikor utánam jött a terembe, be­zárta az ajtót és adott egy példát, de rögtön panasz­kodni kezdett, hogy felfu­tott egy szem a harisnyá­ján és meg is mutatta . . . Megtörtént a dolog, és az­óta is, többször. Most már negyedikes vagyok és meg­ismerkedtem a nagy ő-vel, Beával. Kérlek, adj taná­csot, hogyan mondjam meg Klárinak (Klári néninek), hogy vége! Vedd figyelem­be, hogy még érettségi előtt állok . . . „Érettségi” Laci, én igazán nem tu­dom, hogy dicsekszel, vagy panaszkodsz. A történeted, amit gonoszul kipontoztam, s nem adom teljes terjedel­mében közzé, éppen olyan, mint sok-sok kamasz álma, akiket ugyancsak szép és fiatal tanárnők is taníta­nak ... Én például qnnak idején huszadmagammal voltam beleesve a kémia- tanárnőnkbe és többszörös bukást is vállaltunk volna valamennyien azért, hogy ilyen korrepetáláshoz jus­sunk általa. Ehelyett in­kább „villogni,, igyekez­tünk, hogy felfigyeljen ránk . . . Sajnos, ez sem bi­zonyult jó módszernek az álmainkat illetően, viszont a bizonyítványon meglát­szott. Visszatérve a te tör­ténetedhez : mondjuk, elhi­szem, bár eszem ágában sincs. (Annak ellenére sem jellemző, hogy ilyen törté­netet magam is olvastam már regényben, novellában, sőt egy viszonylag új ma­gyar filmben is láttam, igaz, ez utóbbiban a tanár­nő se szép, se fiatal nem volt . . .) A tennivalód na­gyon egyszerű: ess neki a mateknak, hogy ne szorulj korrepetálásra. Már harmadszor írok, de mindeddig nem kaptam vá­laszt. 18 éves lány vagyok és egy éve járok egy ná­lam 15 évvel idősebb fér­fival. A baj ott van, hogy nős és van 3 gyereke. Azt mondja, ha leérettségizem, elválik és elvesz, a felesé­gét ugyanis már nem sze­reti. Elhiggyem ezt? És ki­nek fogják ítélni a gyere­keket? És jó az, ha 18 éves fejjel hozzámegyek egy idősebb elvált emberhez? Igaz, nagyon szeretem, de nem tudom, mit tegyek! Szerinted jobb lenne, ha abbahagynánk ezt a kap­csolatot? „Van értelme?” Jobb lenne abbahagyni és nincs értelme folytatni. Azt reméltem, rádöbbensz magadtól is, ezért nem vá­laszoltam eddig. VALAKIT VAGY VALAMIT KERESÜNK Mark Hamill, Carrie Fisher, Harrison Ford, Csillagok háborúja, A Birodalom visszavág, A Jedi visszatér képekre, cikkekre, poszte­rekre — Matin Éva (3214 Nagyréde, József A. u. 61.) Nena, Dolly Roll, Neoton, Mark Hamill, Mike Oldfield, elmeket ad Mark Hamill, Harrison Ford, Carrie Fi­sher, Csillagok háborúja, A Birodalom visszavág, A Je­di visszatér képekért — Ko- latsek Krisztina (1114 Bu­dapest, Bukarest u. 13.) Harrison Ford, Old Boys, Michael Jackson, Solaris, Kormorán, Pokolgép címe­ket ad Varga Miklós, P. Box, P. Mobil, Kim Wilde, Iron Maiden, Motörhead képekért, címekért, poszte­rekért — Horváth Katalin (7400 Kaposvár, Gorkij út 37/a.) Dolly Roll, R-Go, Nino, Helen Schneider ké­peket ad Fenyő Miklós, Rod Stewart, Varga Miklós ké­pekért — Antal Judit (5200 Törökszentmiklós, ősz u. 16.) Limahl, Paul Newman, David Bowie, Duran Duran képeket, Dolly Roll, Neoton família, Kristály Kriszta, Terence Hill címeket ad Terence Hill, Bud Spencer, Neoton Família, F. R. Da­vid, Toto Kutogno képekért, poszterekért — Csorna Zsu­zsa (4183 Kaba, Szabadság tér 6.) Eurythmics, V2, Lau­ra Branigan, Billy Idol, Mi­ke Oldfield, Pokolgép, So­laris címeket ad Harrison Ford, Mark Hamill, Carrie Fisher képekért, posztere­kért autogramokért — Far­kas Beáta (6722 Szeged, Pe­tőfi S. sgt. 6. Michael Jack- son, Helen Schneider, Fran­kie Goes, Bob Dylan, V’Mo- to-Rock, Dopping, Satöbbi, Komár László, Pokolgép, Szeptember, Hair képeket, posztereket ad Alain Delon, Edda, HBB, Kim Wilde, Leif Garrett képekért, posz­terekért — Takács Sándor (4032 Debrecen, Görgey u. 6.) Krokus, AC/DC, HBB, Beatles, Jim Morrison, Rol­ling Stones, Adam Ant posz- tekeret ad Dead Kennedys, Exploited, Sex Pistols, Ni­na Hagen, Public Image LTD, Hazel O’Connor ké­pekért, poszterekért — Ba- leda Edit (3752 Szendrő, Vasút út 16.) külföldi, ma­gyar énekesek, együttesek, KFT, Karthago, Cristopher Atkins, David Bowie, John Lennon képekért kér Dolly Roll, R—Go, Fenyő Miklós címeket — Tutor Gabriel­la (1195 Budapest, Petőfi S. u. 1.) Korái, R-Go, Cliff Richard, Carlos Santana, Van Halen, Ottavan, Japan Abba, Tina Turner, Billy Preston, Mark Hamill, Uriah Heep képeket ad Edda, Po­kolgép képekért, cikkekért — Bemáth Zsolt (2400 Du­naújváros, Kommunárszk krt. 21.) Mozaik képújság 1980-nál korábbi számait keresi — Bihari László (2510 Dorog, Hám. K. ltp. 11/16.) F. R. David, Mark Hamill, Leif Garrett, Duran Duran, Kajagoogoo, Nena, Iron Maiden, Adam Ant, Kiss, Paul Young. Genesis, Queen, AC/DC, Cliff Ri­chard, John Travolta címe­ket ad a Csillagok háború­ja, A birodalom visszavág, A Jedi visszatér c. filmek képeiért, plakátjaiért. Doktor úr, kérem... DR. VERES PÁL VÁLASZAI Kedves Pali bácsi! Tessék már eldönteni a vitánkat: kell-e melltartót viselni vagy sem. Érthető, hogy szeretnénk menők maradni és ebben nem kis része van a megfelelő dom­borulatoknak. Sokan vár­ják a válaszát. Dimbes-dombos dunántúliak Ha az a vita tárgya, aho­gyan megfogalmaztátok, akkor egyszerű a válasz: jó izomzatú, egészséges nő­nek nem kell melltartót vi­selnie1. Azért nem mondom azt, hogy nem szabad, mert például a sportolásnál vagy a gyors táncnál hasznos le­het az alkalomszerűen vi­selt, megfelelő melltartó. Fiatal, fejlődő lányoknál a melltartó viselése általában hátrányos. Téves az az el­képzelés, hogy a mell petyhűdésének, lazulásá­nak a melltartó hatékony ellenszere lenne. Ennek az ellenkezője közelebb áll az igazsághoz. Az állandóan hordott, és különösen a nem megfelelő szabású sze­xis, szoros melltartó er- nyeszti az izmokat. A mell­tartónak, ha hordásra ke­rül, leszorítás nélkül kell alátámasztania a mellett, s lehetőleg olyan anyagból készüljön, amely a test természetes párolgását nem akadályozza. Talán felesle­ges említeni, mégis meg­jegyzem, hogy a melltartó is éppen úgy, mint a többi fehérnemű, gyakori váltás­ra és mosásra szoruló ru­hadarab. * Tizenöt éves vagyok, de olyan deszka, hogy még a lányok előtt is szégyenlek levetkőzni. Egyelőre nem járok senkivel sem komo­lyan, de már most félek, hogy égni fogok, ha majd valakivel közelebbi kap­csolatba kerülök. Miért ver engem a sors? A mellek növekedését nem a sors, hanem belső elvá- lasztású mirigyek, hormo­nok irányítják. Vannak olyan hormonféleségek, amelyek csak bizonyos életkorban kezdik meg a működésüket. Ezek közé tartozik az is, amelynek irányítása a hipofízisből — az úgynevezett agyalapi mirigyből — indul és a pe­tefészken keresztül hatva indítja és szabályozza a mellek növekedését. De nem mindenkinél azonos módon. A mellek nagysága és formája öröklött adott­ság is lehet. Kétségtelen az is, hogy a fiatal lányok ilyenfajta gondjaikat eltú­lozzák. Az elkeseredés he­lyett hasznosabb, ha azt veszik figyelembe, hogy a mell formáját megszabó ruganyosság elsősorban a mellkas felső részének az izomzatától függ. A mell és a hát függesztő izmait kell rendszeresen edzeni, erősí­teni meg nem erőltető\ sportolással. A labdajáté­kok — ezek közül is első­sorban a röplabda, a ko­sárlabda és a tenisz —, az evezés, a síelés, a torna és az úszás az, amitől ered­ményt lehet várni. Előnyös hatású az esti és a reggeli hideg vizes ledörzsölés, a kézi tusolóval végzett hi­deg zuhanyozás. Ha a ki­csinek tartott mellben ke­vés a zsírszövet, ezen meg­felelő táplálkozással segíte­ni lehet. Ha viszont a ki­csiségnek hormonális okai vannak, ez csak orvosi se­gítséggel változtatható meg. De ha minden kötél sza­kad, akkor átmenetileg egy nem szoros, a test párolgá­sát is áteresztő anyaggal bélelt melltartó is megteszi időlegesen. * Fiúk társaságában sokszor már azt hiszem, hogy már csak a melleim tartozéka vagyok, mert ők e szerint osztályozzák a lányokat. Jómagam 17 éves vagyok és 162 cm magas. Jó lenne tudni, hogy ideális-e a mellméretem? És megfelel ez a divatnak? Ugye nem haragszik ezért a levélért, amit más talán szamárság­nak minősít, és nekem na­gyon fontos. Szeretnék hódítani! Szinte szóról szóra azonos levélre válaszoltam a ,,Be­szélnünk kell róla” című könyvemben. Véleményem azóta sem változott meg, továbbra is egyetértek dr. Kovács Lajos nőgyógyász főorvossal, aki szerint az ideális 162 cm magas 17—18 éves lánynak a nyakgödör —mellbimbó távolsága 17— 18 cm, a bimbók közötti tá­volság 20—21 cm, a bimbók­nak a köldöktől váló távol­sága 24—25 cm, az áthajtási redőköldök távolság 18—19 cm. A mell alapjának át­mérője 12—13 cm, körfoga­ta 39—41 cm, a mellkúp magassága 4,5—5 cm, a bimbóudvar átmérője 3—4 cm, a bimbók magassága 3—4 mm, a bimbók átmé­rője 6—8 mm. A hódítás mértékét persze nem a centiméter határozza meg. A mell ,,divatja” is válto­zik. Századunk húszas-har­mincas éveiben a fiús ala­kot dicsőítették, majd ezt felváltotta az erősen telt idomok korszaka. Némi térfogatcsökkenéssel ez máig is megmaradt. A mell vonzása még a meztelen felsőtesttel járó forró ég­övi népeknél sem ismeret­len, de például a polinéziai szigetek férfiai a kis mel­lű nőkért rajonganak, ugyanakkor a hottentották szépségideálja ennek az el­lenkezője. A mell szexuális vonzóereje biológiai tény, de ennél fontosabb igazság az, hogy a párkapcsolatok, az érzelmek tartósságára, a mell alakjának és nagysá­gának nincsen mindent fe­lülmúló hatása. * Szüleim, mikor megtudták, hogy a herém nincs a he­lyén, urológiai vizsgálatra vittek. Ott sokáig beszéltek a doktor úrral, aki nekem csak annyit mondott: ha eljön majd az ideje, annyi gyerekem lehet, amennyit akarok. Velem nem lehet baj, mert búvárherém van. Azóta sem tudom, hogy mi az, mert orvosi könyvekben nem találtam erre vonatko­zó utalást és ne tessék ki­nevetni, még a könnyűbú­várokkal foglalkozó műve­ket is áttanulmányoztam, hátha ez a sporttal járó kü­lönleges ártalom. Ugye ezek után nem indokolat­lan a jeligém: Jó lenne tudni! E levéllel kapcsolatban több más érdeklődőnek is válaszolok. A gondok meg­értéséhez tudni kell, hogy a magzati életben a herék az ágyékcsigolyák magasságá­ból a terhesség utolsó hó­napjaiban szállnak le ren­deltetési helyükre. Ha az egyik vagy mindkét here a fejlődés közben nem érke­zik oda, kriptorchizmus — rejtettheréjűség — jön lét­re. Többnyire féloldali és gyakrabban a jobb herét éri ez az elváltozás. A kó­ros oldalon a herezacskó laposabb, felszíne kevésbé redőzött. Kétoldali rejtett- heréjűségnél a herezacskó alig emelkedik ki, lapos. A rejtettheréjűség azon­ban nem azonos a búvár­herével. Ennél az állapot­nál a here lehozható a he­lyére, de az izomrostok ru­galmassága miatt felcsúsz­hat a lágy ékcsatornába. A búvárhere nem igényel or­vosi segítséget, viszont a rejtettheréjűséggel feltétle­nül foglalkozni kell. A pa­naszok gyermekkorban ál­talában hiányoznak, de a serdülés idejére már erős lágyéktáji fájdalmak je­lentkezhetnek. Az orvosi beavatkozásra minél fiata­labb korban van szükség, mert az idő előrehaladtával a megtermékenyítő képes­ség kárt szenvedhet. Az esetektől függően eredmé­nyes lehet a gyógyszeres kezelés is, de van amikor a műtéti megoldás szüksé­ges. Nem elhanyagolható gond ez, a halogatás veszé­lyes lehet. 61

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék