Igaz Szó, 1972. január-június (17. évfolyam, 1-12. szám)

1972-01-01 / 1. szám

A IARTALOMBÚL: Négyen a kongresszusról □ Újonc-idő □ Különös ranglétra □ Síkos út □ Az ország legnagyobb cipőgyára □ Levelek a háborúból □ Koldus lesz a királynő? A hazai bőr- és cipőipar termelésének növekedési üteme a tavalyi év első felében meghaladta a nép­gazdaság, illetve a könnyűipar átlagát. (Cikkünk a 34-35. oldalon) A MAGYAR NÉPHADSEREG POLITIKAI MAGAZINJA Főszerkesztő: Komjáth Pál. Szerkesztők: Udovecz György és Nyuli János. Művészet! szerkesztő: Kéri László. Vezető fotó­riporter: Szabóky Zsolt. Szerkesztőség: Budapest V., Bajcsy Zsilinszky út 78. Telefon: 118-420, 316-185. - Kiadja: a Zrínyi Katonai Kiadó. — Terjeszti a Magyar Posta. Előfizet­hető bármely postahivatalnál, a kézbesítőknél, az alakulat sajtófelelősénél, a Posta Hírlapüzleteiben, a Posta Központi Hírlap Irodánál (Budapest V., József nádor tér 1.) közvet­lenül, vagy postautalványon, valamint átutalással a PKHI 215—96162 pénzforgalmi jelzőszámára. Előfizetési díj: 1 évre 28,—, Va évre 14,—, Vi évre 7,— Ft. Indexszám: 25403. 71.4359/2 - Zrínyi Nyomda, Budapest. - F. v.: Bolgár Imre IGAZ SZÓ

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék