Igaz Szó, 1975. július-december (20. évfolyam, 13-24. szám)

1975-07-01 / 13. szám

A TARTALOMBÓL: Hivatása: tiszthelyettes □ A légi öltöztető □ A valóság vonzásában □ Állampolgári ABC □ ' 12 óra és 35 fok ‘ □ Sorsforduló □ How du you du? Szpaszibo harasol □ Lenkei százada □ Nyergelj, ugrass! IGAZ SZÓ A magyar seregek 1396-ban, a nikápolyi csatában ismerkedtek meg az ágyúval. Azóta a magyar tüzér­ség - többek közt Gábor Áron révén - tekintélyre tett szert, népszerű és elismert fegyvernem lett. Tü­zérek című riportsorozatunk a 16—18. oldalon. (Címoldalunkon: Tűznyilak — riport a 32—35. oldalon.) A MAGYAR NÉPHADSEREG POLITIKAI MAGAZINJA Főszerkesztő: Komjáth Pál. Főszerkesztő h.: Udovecz György. Szerkesztők: Nyuli János és dr. Sánta György. Művészeti szerkesztő: Czifferszky Béla. Vezető fotóriporter: Szabófcy Zsolt. Szerkesztőség: Budapest, 1087 Kerepesi út 29/b. Tele­fon: 330-535. — Kiadja a Zrínyi Katonai Kiadó, 1087 Budapest, Kerepesi út 29/b. Telefon: 330-993. Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető bármely postahivatalnál, a kézbesítőknél, az ala­kulat sajtófelelősénél, a posta hírlapüzleteiben, a Posta Köz­ponti Hírlap Irodánál. 1900 Budapest (közvetlenül /agy posta- utalványon, valamint átutalással a PKHI 215—96 162 pénzfor­galmi jelzőszámra). Előfizetési díj: 1 évre 28,—, 1/2 évre 14,—, 1/4 évre 7,— Ft. Indexszám: 25403. — 75.2402/2-13 — Zrínyi Nyomda, Budapest. F. v.: Bolgár Imre vezérigazgató.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék