Igaz Szó, 1979. január-június (24. évfolyam, 1-12. szám)

1979-01-01 / 1. szám

Proletárok hadserege 5. oldal A kitüntetett 8. oldal Gyermekeinkért 9. oldal Újoncsorsok 12. oldal Noteszlapok 15. oldal A népbiztos 16. oldal Fel vörösök, proletárok! 18. oldal Tisztelt Szerkesztőség! 20. oldal Kati, a tisztjelölt 22. oldal Hétről hétre 26. oldal Forradalmi évtizedek 28. oldal Könyvespolcunk 34. oldal Veszélyes zsákok, támadó telefonok . .. 36. oldal Napjaink kérdései 39. oldal Játékos délután 40. oldal Pályázat 41. oldal Közkívánatra 42. oldal Parabola 44. oldal RAKÉTÁK ÉS ÓCEÁNOK A KIKÖTŐBEN (31-33. OLDAL) ŰJABB SIKEREK FELÉ KI AZ ERŐSEBB? (46-47. OLDAL) Főszerkesztő: Barkovits István Főszerkesztő h.: Udovecz György. Szer* a magyar néphadsereg pouriKAi magazinja kesztőség: Budapest, Kerepesi út 29/b. 1087. Telefon: 337-997. ­r?/n1 n fiT7 Kiadja a Zrínyi Katonai Kiadó, Budapest, Kerepesi út 29/b. I ( fi”? ^ \ ' Jr\ 1087, *e'e*on: 331-170. - Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető bár- f ] V ,fr 9 ' J mely postahivatalnál, a kézbesítőknél, az alakulat sajtófelelősénél, a posta hírlapüzleteiben, a Posta Központi Hírlap Irodánál (Budapest, ' ' 1900) közvetlenül vagy postautalványon, valamint átutalással a PKHI 215-96 162 pénzforgalmi jelzőszámra. Előfizetési díj: 1 évre 28,- Ft, */j évre 14,— Ft, */< évre 7,— Ft. Indexszám: 25403 — ISSN 0133—1574 — 79.2402/2-1. - Zrínyi Nyomda, Budapest. F. v.: Bolgár Imre vezérigaz­gató. Szerkesztők: Nyuli János és dr. Sánta György. Művészeti szer­kesztő: Szalai Emília, fotóriporter: Kiséri Nagy Ferenc.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék