Igaz Szó, 1953 (1. évfolyam, 1-5. szám)

1953-06-01 / 1-2. szám

Megjelenik kéthavonként Szerkesztésért felel a szerkesztőbizottság Szerkesztőség: Marosvásárhely Sztálin-tér 49. Telefon 158. Kiadóhivatal: Bucureşti, Bulevardul Ana Ipätescu 15. Raio­nul I. V Stalin. Telefon: 1—17—92. A ROMÁN NÉPKÖZTÁRSASÁG ÍRÓSZÖVETSÉGE MAGYAR AUTONÓM TARTOMÁNYI FIÓKJÁNAK FOLYÓIRATA IGAZ SZÓ ^3 |í ß TARTALOM SZÖVÉRFI ZOLTÁN: Új irodalmunk a fejlődés útján ................................................ 3 MAJTÉNYI ERIK: A világ szerelmese (Vers) ................................................................ 7 HORVÁTH ISTVÁN : Jegyzetek (Versek) ........................................................................ 8 BÁNYAI LÁSZLÓ: Az iránymutató eszmék fényénél .................................................... 10 MIHAI BENIUC: Versek (Székely János fordításai) .................................................... 17 SÜTŐ ANDRÁS : Háromnegyed ész (Elbeszélés) ............................................................ 25 KOVÁCS GYÖRGY : Ulica Vorovszkovo 52 (Moszkvai útijegyzetek) ......................... 37 EUGEN JEBELEANU: Bălcescu (Versrészlet; Majtényi Erik fordítása) .............. 48 DUMITRU MIRCEA: A sorsjáték (Karcolat; Kormos Gyula fordítása) .................. 66 PAPP FERENC : Lelkiismeret (Elbeszélés)........................................................................ 71 HORVÁTH IMRE: Versek...................................................................................................... 8o REMUS LUCA: A buta (Karcolat; Kormos Gyula fordítása) ......... .......................... 82 Ábrázoljuk erőteljesen az életet irodalmunkban ................................................................ 88 Irodalmunk egyes kérdései Malenkov elvtárs jelentésének fényénél ............................. 97 SZÉPÜLŐ HAZÁNK TÁJAIN DÁNOS MIKLÓS : Az ország szive (Riport) .................................................................... 123 BALLA KÁROLY: Sóváradi kollektivisták (Riport) ........................................................ 130 MÉRLEGEN TŐKÉS ÉVA : Két levél 1944-ből (Vers) ....................................................................... 153 OLTEÁN LÁSZLÓ: Barátok (Karcolat) ........................................................................... 154 bírálat BAJOR ANDOR: A valóságszemlélet és a költői igényesség kérdéséhez (Létay Lajos : „Űj világ épül“ c. verskötete) .................................................................... 161 HALADÓ HAGYOMÁNYOK HAJDÚ GYŐZŐ:A szó és a tett egysége (Jegyzetek Józsa Béla irodalmi munkásságáról)................................................................................................ 167 SZEMLE JANCSÓ ELEMÉR: Rabelais harcos öröksége ................................................................ 181 ERŐSS ATTILA: A filmrevett színpadi játék .................................................................... 184 KÖNYVEKRŐL SZEMLÉR FERENC : A szovjet költők antológiája......................................... ................... 189 SZÁSZ JÁNOS : Jegyzetek Vaszilij Tyorkinról (A. Tvardovszkij elbeszélő költeménye) ....................................................................... ........................ 192 MOLTER KÁROLY : Mihail Sadoveanu: Virágöböl............................................................ 194 D1MÉNY ISTVÁN: Méhes György: Verőfény ............................................................... 196

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék