Igaz Szó, 1956. január-június (4. évfolyam, 1-6. szám)

1956-01-01 / 1. szám

ANYAG ÉS ADAT BUSTYA ENDRE: Egy ismeretlen Ady-stróía és egy Ady-motívum ................................................................ 96 FICZAY DÉNES: Ady Endre levelezőlapja Halmágyi Samuhoz .......................................................................... 99 SZEMLE DEÁK TAMAS: Mozart születésének 200. évfordulójára 100 Könyvszemle SZEMLÉR FERENC: Emelt fejjel (Salamon László verses-kötete) ................................................................ 105 MAROSI PÉTER: Lelkiismeret (Papp Ferenc novellás­kötete) .......................................................................... 107 N AGY PÁL: Virrasztó szerelem (Bárdos B. Arthur verses-kötete) ............................................................, 109 K OCZIANY LÁSZLÓ: Caragiale (Silvian losifeseu ta­nulmánya) ........................................................... , , 111 G AGYI LÁSZLÓ: Két király (P. P. Pavlenko novellás­kötete) . . .................................................., . . . 112 I ZSÁK JÓZSEF: Prológus (N. G. Csernisevszkij regénye) 113 ANTAL ÁRPÁD: Sárga rózsa (Jókai Mór kisregénye) 114 JANCSÖ ELEMÉR: A magyar irodalom a felvilágoso­dás korában (Waldapfel József monográfiája) . . 116 JÁSZAI ANDOR: Ady Endre összes prózai művei (I—II. kötet) ...................................'.............................117 Színházi bemutatók JORDÄKY LAJOS: Flóra Jenő Cyranója......................... 118 VERES MARTON: Két Tánya.............................. 119 VIGYÁZÓ Köszöntjük az Orvosi Szemlét ....................................... 122 A hősiesség és emberség eposza (Márki Zoltán) ... 122 Milyen legyen a jó előszó? (Keresztesi Éva).................... 124 Merészebben (Kis Péter)...................................................... 125 Fia tal írók a mérlegen (Somlai Zoltán)......................... 125 A címlapokról (Székely János) ........................................... 126 Mi lesz Arisztotelésszel? (Szentimrei Jenő).................... 127

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék